Na području Hrvatske obitavaju dvije vrste slatkovodnih kornjača: riječna kornjača (Mauremys rivulata) i barska kornjača (Emys orbicularis). Za razliku od barske kornjače, koja naseljava cijelu državu, riječna kornjača je prisutna samo na krajnjem jugu Hrvatske i to područje predstavlja najsjeverniji i najzapadniji dio areala ove vrste.

Mauremys rivulata2

Tim Konavle

Od 2004 godine HHD-Hyla provodi istraživanja riječne kornjače u Republici Hrvatskoj. Cilj tih istraživanja bio je odrediti rasprostranjenost ove vrste, popisati sve lokalitete, procjeniti brojnost metodom capture-mark-recapture, opisati tipove i strukture staništa te istražiti uzroke njene ugroženosti. Tijekom tih istraživanja pokazalo se da u Hrvatskoj riječna kornjača živi u tri međusobno geografski odvojene populacije (Gornji Majkovi, Ston, Konavosko polje). Stonska populacija je nažalost potencijalno izumrla ili je na rubu izumiranja, budući da od 2009. godine nije zabilježena niti jedna jedinka, unatoč višestrukim posjetima. U crvenoj knjizi ima status ugrožene vrste (EN), dok je Zakonom o zaštiti prirode strogo zaštićena svojta.

Članovi HHD-Hyla i kolege herpetolozi iz Slovenije su od 25-29. lipnja te od 18-25. srpnja 2013. boravili na krajnjem jugu Hrvatske kako bi detaljnije istražili populaciju riječne kornjače u Konavoskom polju. Sveukupno smo ulovili, izmjerili i označili oko 80 jedinki, izvadili krv radi analize parazita, prikupili izmete radi analize prehrane.

Slike s terena možete pogledati na našoj facebook stranici: https://www.facebook.com/HrvatskoHerpetoloskoDrustvoHyla