Skip to main content

Promjene u prirodi svakodnevna su pojava, bile one prirodne ili uzrokovane ljudskom aktivnošću. Kako bi znali na koji način promjene, bilo one pozitivne ili negativne, utječu na bioraznolikost, potrebno je provoditi programe praćenja stanja vrsta ili staništa. Programi praćenja stanja uglavnom se razvijaju za vrste i stanišne tipove od interesa za Europsku uniju te se mogu planirati i provoditi na nacionalnoj razini. Programi praćenja mogu biti jednostavni, u kojim se prati tek rasprostranjenost, ili kompleksniji, u kojima se prate trendovi populacija ili čak njihova brojnost. Preduvjet dobre provedbe praćenja stanja poznavanje je recentne rasprostranjenosti određene vrste.

Znanje gdje i kada se neka vrsta nalazi predstavlja osnovne temelje svih budućih bioloških i ekoloških istraživanja, uključujući i monitoring, odnosno praćenje stanja neke vrste u prostoru i vremenu. Nažalost, naše trenutno znanje o osnovnim podacima za biljne i životinjske vrste u Hrvatskoj je nedovoljno te je uglavnom temeljeno na nesustavnim istraživanjima, što zaštitu tih vrsta čini manje učinkovitom. Kvalitetna zaštita uključuje kartiranje, nakon kojeg slijedi monitoring na za to optimalnim transektima, odnosno plohama, te potom izrada lokalnog ili nacionalnog programa praćenja stanja.

Znanje gdje i kada se neka vrsta nalazi predstavlja osnovne temelje svih budućih bioloških i ekoloških istraživanja, uključujući i monitoring, odnosno praćenje stanja neke vrste u prostoru i vremenu.

Naši timovi stručnjaka već nekoliko godina provode kartiranja i praćenja stanja ciljanih Natura 2000 vrsta beskralježnjaka i kralježnjaka diljem Hrvatske. Bogato iskustvo stekli smo izradom i provođenjem nacionalnih monitoring planova za vrste poput Mauremys rivulata, Ablepharus kitaibelii i Rana latestei.

Isto tako metodologiju smo razvijali i testirali za nekoliko zaštićenih područja te parkove prirode i nacionalne parkove, primjerice testiranje metodologije kartiranja kornjaša Bolbelasmus unicornis i noćnog leptira Arytrura musculus na području Lonjskog polja. Također smo u suradnji s partnerskim organizacijama vršili monitoring vretenca jezerski regoč, Lindenia tetraphylla.

Suradnja

Ukoliko je na vašem području potrebno provesti kartiranje neke od skupina kojima se bavimo ili osmisliti i provoditi programe praćenja, svakako nas kontaktirajte na mail info@hhdhyla.hr radi dogovora! Veselimo se suradnji!