Skip to main content

U današnje vrijeme spona koja povezuje čovjeka i prirodu uvelike je narušena, a to se ponajviše opaža kod mlađih generacija. Nekadašnji rad u prirodi, izlete te igre zamijenili su mobiteli i računala. Rezultat toga smanjena je povezanost čovjeka sa živim svijetom. Idealni način da se mlađe generacije educira o važnosti očuvanja bioraznolikosti je da se stvori poveznica između njih samih sa staništem i živim svijetom koji nas okružuje. Spona može biti u vidu različitih edukativnih programa i sadržaja za sve uzraste.

Edukacija i promocija ključni su elementi našega djelovanja. Iz tog razloga intenzivno radimo na povećanju znanja i svijesti o našoj bioraznolikosti, što je do sada rezultiralo izradi niza edukativnih radionica, entomoloških zbirki kukaca i kreiranju sadržaja za edukativne centre te publiciranjem nekoliko značajnih knjiga i knjižica.

Idealni način da se mlađe generacije educira o važnosti očuvanja bioraznolikosti je da se stvori poveznica između njih samih sa staništem i živim svijetom koji nas okružuje.