Skip to main content

Biologer.hr internetska je baza podataka na javno dostupnoj platformi uz prateću aplikaciju za pametne telefone te je prilagođena svim korisnicima.

Pomoću nje možete brzo i jednostavno unositi i analizirati podatke o bioraznolikosti iz literaturnih izvora i zbirki, a najveća je pomoć u dodavanju i praćenju vaših vlastitih terenskih podataka!

Ne morate brinuti ako niste sigurni glede identifikacije, podaci će se uključiti u bazu tek nakon provjere stručnjaka za određenu skupinu. Kako bi prikupljeni podaci bili vjerodostojni i upotrebljivi, definirana su tri osnovna koraka: unos, verifikacija i prikaz podatka. To će osigurati preciznost i ispravnost unesenih podataka.

Povijest

Udruga Hyla je za potrebe svog rada davnih dana kreirala Hrvatsku herpetološku bazu s literaturnim i novim podacima o vodozemcima i gmazovima. Širenjem spektra djelatnosti Udruge, baza je počela uključivati i podatke za vretenca, kornjaše i leptire. Međutim, ovoj bazi podataka nedostajali su način prikaza podataka i mogućnost izravnog unosa. Trenutno smo tu bazu podataka raširili te dodali mnoge skupine poput leptira, kornjaša i vretenaca.

Biologer.org bazu podataka i aplikaciju za pametne telefone kreirali su stručnjaci iz Srbije koju je usvojila Udruga Hyla te prilagodila uporabi za područje Hrvatske. Sustav se može lako prilagoditi i za potrebe drugih država u okolici, čime postaje podloga za stvaranje veće baze podataka na regionalnoj razini.

Trenutno Biologer.hr broji više od 100 korisnika, koji su prikupili preko 32.000 nalaza.

Kako se uključiti?

Potrebno se registrirati na portalu www.biologer.hr. Sljedeći korak preuzimanje je mobilne aplikacije Biologer.hr dostupne u Google Trgovini na mobilni uređaj. Nakon toga prionite u prikupljanje podataka s terena i otkrivanje čarobnog svijeta koji vas okružuje.

Zašto se uključiti?

U Hrvatskoj nažalost još uvijek postoji mnogo područja za koja nemamo, ili imamo nedovoljno podataka o prisutnosti vrsta i stanišnih tipova. U novije vrijeme raste zainteresiranost šire javnosti za prikupljanje podataka o pojedinim vrstama. Na taj način amateri, kao i stručnjaci, pomažu zaštiti prirode u Hrvatskoj. Zajedničkim prikupljanjem podataka o biološkoj raznolikosti osiguravamo stvaranje baze podataka koja će na jednom mjestu obuhvaćati sva saznanja o određenim skupinama čime će se osigurati kvalitetniji podaci za planiranje mjera zaštite vrsta i staništa kao i procjene prirodnih vrijednosti područja.

Korištenje aplikacije olakšava rad na terenu. Prilikom korištenja, mobilna aplikacija sama učita koordinate, nadmorsku visinu, datum i opažača. Korisnik mora obvezno s padajućeg popisa odabrati vrstu te upisati dodatne podatke poput broja jedinki i spola. Ostali potrebni podaci upisuju se u komentar. Svaki korisnik svoje podatke može skinuti s web portala Biologer.hr te ih prebaciti u odgovarajuće formulare i po potrebi ih dalje obraditi.