IMG 2998 - Copyc

Jedna od zanimljivijih zmija u Hrvatskoj je planinski žutokrug (Vipera ursinii macrops) naša treća i najmanja zmija otrovnica. Hrvatsko hereptološko društvo – Hyla zajedno s Hrvatskim društvom za biološka istraživanja i NP “Paklenica” već 5. godinu za redom provode Projekt zaštite planinskog žutokruga kojim se žele istražiti opasnosti koje prijete ovoj zmiji, a ujedno saznati više o biologiji same vrste. Planinski žutokrug je dio Ursinii kompleksa koji nalazimo u Europi i trenutno službeno imamo 5 podvrsta od kojih je jedna i naša Vipera ursinii macrops. Potrebna su daljnja istraživanja ove vrste kako bi se razrješio njihov taksonomski status.

Prošli tjedan od 8.07. do 13.07.2013. naši članovi boravili su na Velebitu i istraživali planinskog žutokruga kojeg nalazimo na samo 7 lokaliteta u Hrvatskoj. Ova vrsta je rasprostranjena na visokoplaninskim travnjacima iznad 1100 mnv. Prehrana planiskog žutokruga većinom su skakavci, a same jedinke narastu do 50-ak cm.

Tijekom ovog terenskog istraživanja zabilježili smo i mjerili jedinke planinskog žutokruga i poskoka (Vipera ammodyes), a osim toga zabilježili smo i nekoliko drugih zmija: smukulju (Coronella austriaca), bjelicu (Zamenis longissimus), šilca (Platyceps najadum) i šaru poljaricu (Hierophis gemonensis). Od ostale herpetofaune susreli smo još sljepića (Anguis fragilis), livadnu guštericu (Lacerta agilis) i običnog zelembaća (Lacerta viridis). Više slika na našoj FB stranici, a o samom Projektu na www.ursiniimacrops.com