Skip to main content

HHD-Hyla članica je IUCNa od 2008. godine i predstavnici Udruge sudjelovali su na sastanku članica jugoistočne Europe, održanom u Tirani od 6. do 9. ožujka 2013. Na sastanku je puno pažnje dano oblikovanju osnovnih smjernica za djelovanje IUCN-a u regiji.

Neke od najznačajnijih tema su potreba za izradom crvenih popisa flore i faune, implementacija održivog korištenja ekosustava i efikasnije provođenje propisa u zaštićenim područjima. Hrvatska je istaknuta kao jedna od vodećih zemalja u regiji i ukazano je na našu veliku odgovornost širenja pozitivnih praksi i iskustava na susjedne zemlje.

HHD-Hyla u suradnji sa Državnim zavodom za zaštitu prirode radi na izradi nove Crvene knjige vodozemaca i gmazova Republike Hrvatske koja bi trebala izaći u digitalnom obliku sredinom 2013. godine. Hrvatska je trenutno jedina zemlja u regiji koja ima Crvenu knjigu vodozemaca i gmazova te je neophodna inicijacija procesa procijena u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji.