U proljeće 2015. godine suradnjom Javne ustanove Kamenjak, Udruge Kal i Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla obnovljena je lokva na Donjem Kamenjaku koja sada predstavlja jedini izvor slatke vode na tom području. Kako bismo pokazali veliki značaj njezine obnove, tijekom 2016. godine na lokvi smo započeli provoditi projekt “Praćenje naseljavanja faune vretenaca na novoobnovljenu lokvu na Donjem Kamenjaku”. Cijeli projekt financira Javna ustanova Kamenjak.

Kamenjak lokva

Jedan je od ciljeva ovog istraživanja saznati koje točno vrste vretenaca lokvu koriste za razmnožavanje, a kojim vrstama ona služi samo kao usputno stajalište prilikom njihovih čestih lutanja. Kako bismo to vidjeli, bilježimo ovipoziciju ili polaganje jaja odraslih ženki te determiniramo svlakove vretenaca koje pronalazimo na vegetaciji oko lokve.

Kombinacijom ove dvije metode dobit ćemo uvid u to koje su vrste rezidentne na lokvi, a koje se ovdje pojavljuju samo povremeno, vjerojatno u preletu.

Tijekom istraživanja koristimo metodu ulovi/označi/ponovno ulovi te svakoj ulovljenoj jedinci označujemo stražnje krilo vodootpornim markerom. Po završetku projekta moći ćemo iz prikupljenih podataka procijeniti brojnost pojedinih vrsta vretenaca na novoobnovljenoj lokvi.

Kamenjak vretence

Odrasli mužjak vatrenog jurišnika (Crocothemis erythraea)

U istraživanje smo uključili i lokve na Gornjem Kamenjaku i Medulinu, budući da su one najbliža slatkovodna tijela. Na tim lokvama također primjenjujemo metodu ulovi/označi/ponovno ulovi. Oznake ulovljenih vretenaca na svim se lokvama razlikuju, kako bismo mogli saznati postoji li među lokvama povezanost, tj. putuju li vretenca s jedne lokve na drugu i koriste li sve tri lokve prilikom razmnožavanja.

Ovakav tip istraživanja do sada još nije napravljen u Hrvatskoj te će biti zanimljivo vidjeti dobivene rezultate.