Skip to main content

Brošura “Noćni leptiri Punte”  nastala je u suradnji Udruge Hyla i Javne ustanove Kamenjek. Brošura je oplemenjena prekrasnim fotografijama noćnih leptira u kojoj možete naći najnovija saznanja o prisutnosti noćnih leptira na području Punte. Uz to možete naći i zanimljive informacije o ovoj skupini životinja, poput biologije vrste, staništa te načina praćenja vrsta.