Skip to main content
Završeni projekti

Monitoring jelenka, Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) u PP Lonjsko polje u 2016. godini

Piše 30. studenoga 2016.6 listopada, 2022No Comments

Voditelj projekta: Mladen Zadravec
Trajanje projekta: svibanj – studeni 2016.
Naručitelj: Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

Kratak opis projekta:

Zabilježene su dvije odrasle jedinke na transektima te jedna na neovisnoj lokaciji, unatoč većem lovnom naporu nego što je propisano monitoring protokolom. To je pokazatelj niske gustoće populacije jelenka na području Lonjskog polja, što bi moglo značiti da nizinske poplavne šume koje su dijelom godine potopljene nisu najpogodnije stanište za ovu vrstu. Monitoring je uspješno proveden.