Članovi HHD-Hyla su sudjelovali na osmom međunarodnom simpoziju o Lacertidama Mediterana (8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin) koji se je održao u Kopru od 03. do 06. lipnja 2013. godine.

Članica Hyla-e, Senka Baškiera, je na Kongresu predstavila rezultate svog istraživanja na živorodnim guštericama (A comparative analysis of reproductive traits in viviparous and oviparous populations of Zootoca vivipara) i svojim predavanjem zadobila pohvale brojnih kolega.

Više o cijelome Kongresu možete pročitati na https://sites.google.com/site/8thlacertidsymposium/. Idući Kongres će se održati na Cipru 2016. godine.

KP-simpozij-skupinska2