Svjetski IUCN kongres konzervacijske biologije se održava od 1. – 10. 9.2016 u Honololu, Hawaii. Naše zaposlenice Petra Kovač Konrad i Katarina Koller sudjeluju na njemu i predstavljaju Hyla-u. Članice IUCNa imaju zajednički štand na kojemu predstavljaju svoje projekte. Tema ovogodišnjeg kongresa je Planet na prekretnici (Planet at the croassroads).

Želi se ukazati na to da ekosistemi koji podupiru našu ekonomiju i opstanak se urušavaju, vrste vidljivo izumiru, a klima je u krizi i sve se to događa pred našim očima. U 2015. godini skoro 200 država se složilo s ambicioznim ciljem da podupiru održivi razvoj (COP21 – 21. konferencija UNa o klimatskim promjenama). Ovi sporazumi predstavljaju povijesnu priliku da se poboljšaju životi bilijuna ljudi na planeti Zemlji i da stavimo prirodu u srce/centar naših odluka. Vrijeme je da ovi sporazumi krenu u provedbu jer vrijeme nije na našoj strani. Uspjeh ovisi kojom brzimo ćemo ih pretvoriti u našu svakodnevnicu jer način na koji danas radimo stvari i živimo više nije opcija. Više na stranicama kongresa

Hyla već 19 godina radi na zaštiti vrsta, njihovih staništa i prirode. Najviše smo radili na zaštiti vodozemaca i gmazova jer je to bio i primarni cilj zbog kojeg je Udruga osnovana, ali s vremenom smo proširili područje djelovanja te radimo i na zaštiti i istraživanjima kornjaša, vretenaca, leptira, ali i lokvih te podzemnih staništa.

POSTERI su na engleskom jeziku i klikom na fotografiju možete ih otvoriti u pdf-u.

IUCN-posteri