Članovi HHD-Hyla i voditelj projekta Boris Lauš su boravili na jednom od naših najšumovitijih otoka, Lastovu u sklopu projekta “Istraživanje i vrednovanje žute poljarice (Dolichophis caspius) i zelene krastače (Pseudepidalea viridis) na Lastovskom otočju” u periodu od 19.04.2013 – 28.04.2013. Te dvije vrste su ujedno i jedina vrsta zmije i žabe koje dolaze na otoku. Tijekom istraživanja zabilježili smo na kojim područjima na otoku pronalazimo ove dvije vrste i uhvatili smo i premjerili 47 jedinki žute poljarice, Dolichopis caspius. Zabilježili smo i dosta jedinki zelene krastače, Bufo viridis koja se u ovom periodu i mrijestila. Također posjetili smo i dva otočića Lastovskog otočja, Kopište i Mrčaru kako bi zabilježili njihovu herpetofaunu.

IMG 1031r
IMG 0768r

Osim istraživanja imali smo i edukaciju s djecom iz Osnovne škole “Braća glumac” Lastovo kraj lokve u polju Lokavje gdje su imala priliku vidjeti žute poljarice od mladih do odraslih jedinki i naučiti nešto o njima, kao i o žabama koje su se ovom prilikom mogle vidjeti u lokvi.

IMG 0677r
IMG 0687rIMG 0717rc