Skip to main content

U sklopu projekta Interreg SI-HR Veze prirode potrebne su nam usluge istraživača, stručnjaka za sisavce/vidru zbog provedbe projektnih aktivnosti T1.1.1 Stručne osnove za upravljanje vidrom.

Potrebno je odraditi terenska istraživanja te izraditi finalni izvještaj i smjernice za upravljanje vidrom na istraživanim područjima. Područje istraživanja Natura 2000 područja: Sutla s pritocima (SI3000303), Sutla (HR2001070), Kupa (HR2000642) koja se nalaze na području Hrvatske i Slovenije

Vrijednost usluge za aktivnost:

T1.1.1 Stručne osnove za upravljanje vidrom – 249.050,00 HRK uključujući PDV

Rok za dostavu ponuda je 13.12.2019 u 14:00h na e-mail adresu ivona.buric@hhdhyla.hr

Više o samoj nabavi i detaljima u Pozivu na dostavu ponude koje se nalazi uz ovu novost.

Projekt se odvija u okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020, koji je podržan od strane Europske unije, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Partneri na projektu su: Općina Grosuplje, Općina Rogaška Slatina, Grad Vrbovsko, JU NP Risnjak, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko – zagorske županije, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode i Udruga Hyla. Više o projektu na www.vezeprirode.hr.

Dokument: