Na dolje navedenim poveznicama možete pronaći izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu u godišnje financijsko izvješće i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla. Revizija je financirana od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u sklopu Institucionalna potpore stabilizaciji i/ili razvoju udruge.

Revizorsko izvješće 2015.

Godišnje financijsko izvješće za 2015.