Dvojica istraživača iz Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla prije nekoliko su tjedana u časopisu Natura Sloveniae publicirali rad o prvim pronalascima danjeg leptira, grčkog smeđeg plavca (Polyommatus aroaniensis) u Hrvatskoj.

Radi se o rijetkoj i lokalnoj vrsti za koju se do prije nekoliko godina smatralo da nastanjuje isključivo južni dio Balkanskog poluotoka, no u zadnjem je desetljeću pronađena i u drugim državama poput Makedonije, prije nekoliko godina u Bosni i Hercegovini te sada i u Hrvatskoj. Pronađena populacija nalazi se u okolici Krbavskog polja i više je od 200 kilometara udaljena od najbliže izolirane populacije u Bosni i Hercegovini. Budući da je u zadnjih par godina otkriveno nekoliko novih vrsta za faunu Hrvatske, očigledno je da su potrebna daljnja i detaljnija istraživanja ove poznate i relativno malobrojne skupine. Ovim je nalazom naša fauna danjih leptira bogatija za još jednu predivnu vrstu, i sada broji 197 vrsta.

DSC01215 Polyommatus ripartii aroaniensis Lepidoptera

Detalje možete pročitati na sljedećem linku:

Natura Sloveniae – Polyommatus aroaniensis