Riječna kornjača, Mauremys rivulata, bila nam je u centru pažnje od 18. do 26. srpnja ove godine, kada smo posjetili Dubrovačko-neretvansku županiju. Prvih smo nekoliko dana proveli u konavoskom polju gdje smo uz pomoć ulovi/označi/ponovno ulovi metode vršili populacijska istraživanja riječne kornjače.

Nakon naporna četiri dana i preko 100 ulovljenih i označenih kornjača, zaputili smo se prema stonskome polju. Tamo nam je cilj bio pronaći riječne kornjače te kartirati lokacije na kojima dolazi, budući da je zadnjih nekoliko godina na tom području zabilježena samo jedna jedinka. Ovim se putem zahvaljujemo Javnoj ustanovi Dubrovačko-neretvanske županije na organizaciji smještaja i vatrogascima na gostoprimstvu.

Tijekom cijelog terena sakupljali smo i entomološki materijal za izradu zbirke za Prirodoslovni muzej u Dubrovniku.