Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla je tijekom svibnja i lipnja obavila terenska istraživanja u sklopu projekta „Monitoring (praćenje stanja) velikog vodenjaka – Triturus carnifex i velikog dunavskog vodenjaka – Triturus dobrogicus na području kontinentalne biogeografske regije u Republici Hrvatskoj tijekom 2014. godine” u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode.

Tijekom ovog projekta istražili smo mnoga staništa kako bismo pronašli ove dvije vrste: lokve, kanale, poplavljena područja. Na terenima smo osim velikog i velikog dunavskog vodenjaka, pronašli i malog vodenjaka, Lissotriton vulgaris i planinskog vodenjaka, Ichthyosaura alpestris.

triturus