Unatoč činjenici da je riđovka, Vipera berus, najrasprostranjenija vrsta terestričke zmije na svijetu, njezine populacije u Republici Hrvatskoj vrlo su ugrožene. Širenje obradivih površina, prekomjerno korištenje pesticida, ubrzana deforestacija i fragmentacija staništa širenjem ljudskih naselja svakako su glavni razlozi ugroženosti hrvatskih populacija. Upravo iz tog razloga, svaki novi nalaz riđovke od velike je važnosti. Članovi Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla (Paula Dvorski i Igor Vilaj) 6. ožujka 2016. godine posjetili su jedinu zasad poznatu populaciju riđovke u Varaždinskoj županiji u mjestu Lunjkovec, nedaleko od grada Ludbrega. Prisutnost ove populacije otkrivena je tek 2014. godine u sklopu projekta „Istraživanja herpetofaune Varaždinske županije s posebnim naglaskom na zmije otrovnice” koju je financirala Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na području Varaždinske županije.

Vara Igor

Tijekom terenskog izlaska pronađene su dvije jedinke riđovke (juvenilna jedinka i odrasli mužjak). Zbog intenzivnih kiša posljednih tjedana šuma je pretežito poplavljenja što otežava istraživanje. No s obzirom da proljeće još nije službeno ni počelo, a priroda se tek budi ovo je itekako uspješan terenski izlazak. Osim riđovke, članovi su uočili aktivnost malog vodenjaka (Lissotriton vulgaris) te šumske smeđe žabe (Rana dalmatina).

Vara ridjovka

Uočen je i značajan ljudski utjecaj jer je jedna velika livada usred šume pretvorena u oranicu, što bi moglo imati značajne posljedice na ovdašnju populaciju riđovke te je svakako nužno pratiti daljni razvoj situacije. Navedena činjenica samo upućuje na važnost stalnog monitoringa spomenute populacije.

Vara polje

Članovima HHD-Hyla velika je želja nastaviti monitoring spomenute populacije Capture Mark Recapture metodom, kako bi prikupili dodatna saznanja o ovoj izoliranoj i ugroženoj vrsti. Nadamo se da će u budućnosti postojati veći interes za financiranje ovog istraživanja.

Vara lijepa ridjovka