Novosti

Istraživanje herpetofaune u okviru projekta LOKNA na otoku Krku

Piše 11. veljače 2016.18 listopada, 2020No Comments

Projekt LOKNA odobren je u okviru Operativnog programa teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a vodeći partner je Javna ustanova „Priroda”. Projekt je najvećim dijelom sufinanciran  iz  općeg  proračuna  EU  – Europskog  fonda  za  regionalni  razvoj. Cilj projekta očuvanje je i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa. Jedan takav primjer revitalizacije možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Novi List – revitalizacija lokve

Realizacija aktivnosti u okviru projekta LOKNA započela je u veljači 2015., a završetak projekta planiran je u svibnju 2016. Glavni dio aktivnosti u Hrvatskoj provodi se na otoku Krku, gdje se u suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima vrši popisivanje 60 lokvi te prirodoslovna istraživanja tri odabrane lokve (istražuju se vretenca, floristika, šišmiši, herpetofauna i ptice), postavlja se poučna staza o krškim lokvama i zajednička izložba fotografija, edukativna radionica te završna konferencija projekta. U okviru projekta izrađuje se zajednička GIS baza vodenih biotopa na prekograničnom području i web stranica projekta. Važan je segment projekta tisak višejezičnih edukativno-promotivnih materijala, i to letka, plakata i brošure, koji pridonose vidljivosti i prepoznatljivosti projekta te podizanju svijesti i edukaciji lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista. Kratku obavijest o nekim istraživanim skupinama pročitajte ovdje: Novi List – LOKNA.

Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla sudjelovalo je na projektu LOKNA kao suradnik u prirodoslovnim istraživanjima s ciljem popisivanja vrsta vodozemaca i gmazova koji obitavaju na tri lokve na otoku Krku: lokva Omatine, lokva kod manjeg hrasta i lokva kod Poljica, zajedno s njihovim pripadajućim kopnenim staništem. Na te je tri lokacije pronađeno pet vrsta vodozemaca i gmazova. Jedna od njih je i velika zelena žaba koja je bila i najbrojnija (Slika 1).

Ovim je istraživanjem pronađena i žutouha kornjača, Trachemys scripta scripta, vrsta s područja Sjedinjenih Američkih Država. Ove se kornjače u Hrvatskoj koriste kao kućni ljubimci i to je razlog njihova unosa. U prirodi se pojavljuju zbog toga što ih ljudi, kada se više ne žele brinuti za njih, puštaju u prirodu. Ova se podvrsta dobro prilagođava našim klimatskim uvjetima te tako dolazi u kompeticiju s našim zavičajnim svojtama (npr. barska kornjača, Emys orbicularis) u korištenju hrane, ali i mjesta za sunčanje, te ju zbog toga zovemo stranom invazivnom vrstom.