Podzemlje Dinarskog krša Hrvatske odlikuje se različitim krškim oblicima od kojih su najprisutnije špilje i jame. Gledajući bogatstvo podzemne faune, koja nastanjuje kopnena, vodena i intersticijska podzemna staništa, Hrvatska se svrstava u sam vrh na razini Europe. Čak 70% vodenih špiljskih beskralježnjaka i kralježnjaka endemični su za Hrvatsku. Endem dinarskog krša, jedan od najpoznatijih predstavnika vodene podzemne faune u Hrvatskoj je čovječja ribica (Proteus anguinus).

Kroz posljednjih nekoliko godina sudjelovanjem na projektima vezanim uz istraživanje i praćenje stanja (monitoringa) čovječe ribice Hyla je stvorila mali tim stručnjaka. Speleološka i speleoronilačka istraživanja doprinijela su poznavanju biologije i rasprostranjenosti te osjetljive i ugrožene vrste, ali i krhkog i slabo poznatog podzemnog staništa. S obzirom na specifični tip staništa, istraživanja su multidisciplinarna i uključuju veliki broj istraživača različitih struka (speleolozi, speleoronioci, biolozi, geolozi, geografi i sl.), a kako podzemlje još uvijek nije potpuno istraženo, sva istraživanja su neophodna i korisna. Osim istraživačkog dijela, širimo znanje putujućim izložbama (“Čovječja ribica i podzemlje”), predavanjima, radionicama i tiskanim publikacijama.

Čak 70% vodenih špiljskih beskralježnjaka i kralježnjaka endemični su za Hrvatsku. Endem dinarskog krša, jedan od najpoznatijih predstavnika vodene podzemne faune u Hrvatskoj je čovječja ribica (Proteus anguinus).