Skip to main content

Naziv projekta: Usluga procjene utjecaja tipa operacije Očuvanje travnjaka na očuvanje travnjačkih staništa i tipa operacije Pilot mjera za zaštitu leptira na očuvanje vrsta danjih leptira u RH

Nositelj projekta: Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju
Projektni partneri: Hrvatski prirodoslovni muzej, Udruga Hyla
Trajanje projekta: od rujna 2019. do studenog 2022. godine
Ukupna vrijednost projekta: 4.748.940,18 kn (Hyla od toga: 862.433,03 kn)
Projekt sufinanciraju: Ministarstvo poljoprivrede

Kratak opis projekta:

Na području cijele Hrvatske određeni su travnjaci na kojima će se provoditi istraživanja i praćenje stanja danjih leptira metodom transekata, u skladu s metodologijom za prikupljanje podataka za Europski indikator stanja travnjačkih vrsta danjih leptira ( European Grassland Butterfly Indicator) u okviru Europske monitoring sheme danjih leptira (eBMS). Svaki transekt je potrebno obići jednom svaka dva tjedna tijekom sezone leta danjih leptira (kraj travnja – kraj rujna). Kroz  provedbu projekta potrebno je obuhvatiti tri pune sezone s najmanje 10 ponavljanja svakog transekta u jednoj sezoni.

Ciljevi projekta:

Cilj istraživanja je izraditi, testirati i provesti plan praćenja (monitoring) stanja vegetacije travnjačkih površina i odabranih vrsta danjih leptira te utjecaj obveza propisanih u tipu operacija 10.1.3. “Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti i tipa operacije 10.1.5. “Pilot mjera za zaštitu leptira” na očuvanje travnjačkih staništa i danjih leptira, a na temelju rezultata odrediti učinak operacija i propisanih obveza te po potrebi dati preporuku za njihovu izmjenu.