Skip to main content
Završeni projekti

Speleološke usluge na slivu Zagorske Mrežnice

Piše 31. prosinca 2016.6 listopada, 2022No Comments

Voditelj projekta: Petra Kovač Konrad
Trajanje projekta: 1.5.2016. – 31.12.2016.
Naručitelj: HEP proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad, GHE Gojak

Kratak opis projekta:

HEP proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad, GHE Gojak, sa sjedištem u Ogulinu, angažiralo je Udrugu Hyla za obavljanje speleoloških i speleoronilačkih radnji na slivu rijeke Zagorske Mrežnice prema narudžbenici N-2Z30-117/16. Obaveze Udruge Hyla i suradnika na projektu Hrvatskog instituta za bioraznolikost bile su obaviti monitoring čovječe ribice (Proteus anguinus) na pet lokaliteta: izvoru Zagorske Mrežnice, izvoru Bistrac, Markarovoj špilji, ponoru i izvoru Rupečice.