Skip to main content

Organizacije iz jugoistočne Europe su se okupile i predstavile svoje projekte na sastanku švicarske fondacije MAVA u Tirani od 4. do 6. ožujka 2013. HHD – Hyla je pozvana kao partner MAVA fondacije za zaštitu prirode jer fondacija podupire HHD-Hyla u projektu “PROTEUS” – Zaštita čovječje ribice u Hrvatskoj.

Kroz radionicu dogovorene su nove strategije i partnerstva za buduće projekte. Iz Hrvatske sudjelovale su još i udruge Biom i Dragodid te Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.