Skip to main content

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, sufinanciranog iz “Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014. – 2020.” izrađeni su Priručnik i Terenski priručnik za primjenu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava. Mjere dane u priručniku temelje se i na rezultatima interdisciplinarnih radnih sastanaka sa svim dionicima, odnosno stručnim institucijama, tijelima nadležnim za ocjenu, provedbu i praćenje provedbe programa održavanja voda te na analizi stručnih mišljenja i rješenja, kao i iskustvima iz zemalja EU-a. Kroz primjere dobre prakse prikazuju kako je moguće unaprijediti mjere za očuvanje slatkovodnih ekosustava. Na ovaj se način svim dionicima koji provode i nadziru provedbu mjera iz područja vodnog gospodarstva i zaštite prirode omogućava bolja međusobna koordinacija te sveobuhvatnije i učinkovitije djelovanje.

Na projektu i izradi priručnika sudjelovao je projektni tim koji uključuje stručnjake iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Elektroprojekt d.d., Oikon Ltd. – Institute of Applied Ecology te skupina vanjskih stručnjaka među kojima su i naši kolege iz Hyle, Ana Štih Koren, Ivona Burić i Bruno Schmidt.

Na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja možete preuzeti Priručnik za primjenu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava te Terenski priručnik za primjenu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava.