Skip to main content

Otvorene su prijave za stručnu praksu za zimski semestar akademske godine 2022./2023. za studente Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Stručna praksa se upisuje preko Karijernog centra koji je osnovan u sklopu projekta “Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF”.

Odlučite li se za obavljanje stručne prakse u Udruzi Hyla možete naučiti mnogo novih stvari. Od toga kako je raditi u Udruzi do različitih stručnih poslova koje se u njoj rade. Nova znanja primjenjiva su tijekom studiranja, pisanja diplomskog te budućeg zaposlenja jer se provode na trenutnim djelatnostima i poslovima Udruge.

Za studente smo predvidjeli rad na dva zadatka.

 • Rad na bazama podataka koji uključuje:
  1. upoznavanje s važnosti baza podataka te na koji način se one koriste
  2. literaturnu bazu podataka, upoznavanje s radom na njima, unos i skeniranje literature te kasnije korištenje istih (koristan alat prilikom pisanja seminara, završnih i diplomskih radova)
  3. rad s excelom kao bazom podataka i unosom podataka iz relevante stručne i znanstvene literature
  4. rad u reference manager software-u Zotero
  5. georeferenciranje izvađenih podataka te rad u GIS-u (osnove rada, vizualizacija izvađenih podataka i izrada karata)
 • Rad na platformi Biologer koji uključuje:
  1. upoznavanje s platformom Biologer (web portal i aplikacija)
  2. edukacija o važnosti prikupljanja podataka i građanskoj znanosti
  3. primjer baza podataka te na koji način se one koriste
  4. edukacija o korištenju stručne i znanstvene literature zbog pisanja tekstova
  5. pisanje edukativnih tekstova o različitim vrstama

Osim rada na gore navedenim zadacima fokusiranima na dvije određene teme, predvidjeli smo za studente zadatke i upoznavanje s ostalim aspektima rada u udruzi.. Neki od zadataka u koje će studenti biti uključeni su:

 • edukacija o tome kako isplanirati i provesti istraživanje, edukacija o različitim metodama koje se koriste prilikom istraživanja.
 • upoznavanje s različitim skupinama i vrstama, determinacija različitih skupina kukaca, gmazova i vodozemaca
 • prepariranje kukaca i označavanje prepariranog materijala.
 • izrada projektnog zadatka, iskustvo rada u timu i komunikacije s kolegama.
 • sudjelovanje u terenskim istraživanjima koje Udruga provodi (ako se istraživanja provode u tom dijelu godine kada ste na stručnoj praksi).

Mjesto obavljanja studentske prakse je u Zagrebu u uredu Udruge na adresi Lipovac I br. 7, osim ako se radi o terenskim istraživanjima koja su na području cijele Hrvatske (u dogovoru sa studentima). Vrijeme obavljanja stručne prakse će se definirati također u dogovoru sa studentima i njihovim obavezama. 

Broj studenata koje prihvaćamo za stručnu praksu u ovom semestru: 2.

Prijave se primaju isključivo putem e-maila, na adresu: info@hhdhyla.hr i moraju sadržavati životopis i motivacijsko pismo do 500 riječi. Prijava su otvorene do 20. listopada.

Veselimo se vašim prijavama.