Skip to main content

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Svi aktivni članovi Udruge upravljaju Hylom neposredno na Skupštini preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge. Tijela Udruge su Skupština i Upravni odbor.

Predstavnike u tijelima Udruge biraju svi aktivni članovi, a mandat traje dvije godine. Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini. Skupštinom predsjedava direktor Udruge. Direktor je zaposlenik Udruge na kojega Upravni odbor prenosi operativno vođenje aktivnosti Udruge. Predlaže ga Vijeće zaposlenika, a imenuje Upravni odbor na mandat od dvije godine.

 

Upravni odbor

 • Izv. prof. dr. sc. Dragica Šalamon
 • Dr. Krešimir Mikulić
 • Valerija Pavić – BSc. u HMR
 • Maja Maslač Mikulec, mag.biol.exp
 • Predstavnik zaposlenika: Katarina Koller Šarić, max biol.exp

Zaposlenici udruge

 • Ivona Burić, mag. oecol. et. prot. nat., direktorica, viša stručna suradnica
 • Dr. sc. Toni Koren, viši stručni suradnik

 • Ana Štih, mag. biol. exp., viša stručna suradnica

 • Katarina Koller Šarić, mag. biol. exp., viša stručna suradnica

 • Boris Lauš, viši stručni suradnik

 • Jelena Babić, mag. oecol., stručna suradnica

 • Bruno Schmidt, mag. oecol., stručni suradnik

 • Daria Kranželić, mag.biol.exp., stručna suradnica

 • Mateja Ilinić, mag. oecol., stručna suradnica

 • Stella Turnšek, administratorica

Godišnji izvještaj

Pročitajte

Ostali izvještaji

Uskoro online

Statut udruge

Pročitaj statut