Skip to main content

Jedno od glavnih pitanja s kojima se susreću naši članovi i djelatnici je: “Kako se Udruga financira?”. Ponekad je široj javnosti teško pojmljivo da na području Hrvatske zaista postoje udruge u kojima rade zaposlenici u stalnom radnom odnosu. Redovito primanje plaće i dugoročna sigurnost omogućavaju zaposlenicima bolje i usmjereno djelovanje u ostvarivanju ciljeva udruge propisanih Statutom i Strateškim planom.

Trenutno, stručni i istraživački projekti i konzultantske usluge (uvijek vezane uz zaštitu prirode) koje dobivamo putem natječaja i provodimo za državne institucije poput Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javnih ustanova predstavljaju dio izvora našeg financiranja. Nadalje, gradnjom dobrih temelja međunarodne povezanosti osiguravamo uključenost u međunarodne projekte i dobru suradnju s donatorskim organizacijama koje nam osiguravaju dodatni dio sredstava potrebnih za nesmetano funkcioniranje udruge.

Možda najveći izvor financiranja proizlazi iz Europskih fondova koji su postali okosnica nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Iako je naša udruga temeljena na članstvu, sam novac od članarina i donacija osigurava tek djelić sredstava potrebnih za održavanje hladnog pogona i računovodstva.

Glavni cilj u budućnosti nam je uključivanje u veći broj europskih projekata kojima ćemo osigurati još stabilnije financiranje, a time i snažnije provođenje djelatnosti i strateških ciljeva Udruge.