Skip to main content

Udruga Hyla nevladina je strukovna organizacija koja zapošljava znanstvenike i stručnjake s raznih polja biologije s ciljem vrednovanja, očuvanja te zaštite prirode i bioraznolikosti.

Naš tim istraživača razvio je znanja i vještine nužne za izvedbu aktivne zaštite prirode, kako na lokalnoj, tako i globalnoj razini. Težimo da naš rad rezultira kvalitetnim i upotrebljivim podacima na više razina – stručnoj, zaštitarskoj, ali i znanstvenoj. Prvenstveno smo usredotočeni na područje Hrvatske, ali i čitavog Dinarskog krša, gdje je nedostatak podataka glavna barijera za dugoročni napredak u zaštiti prirode.

Krovne i endemske vrste, poput balkanskog malog zmaja, kako u narodu od milja zovu čovječju ribicu (Proteus anguinus), neke od europskih zmija otrovnica (Vipera ammodytes, poskok), gušterica (Dinarolacerta mosorensis, mosorska gušterica) te neke od najljepših vrsta poput leptira (Papilio alexanor, južni lastin rep), u središtu su našeg svakodnevnog rada. Svjesni smo brzih promjena prirode i okoliša u Hrvatskoj kao posljedica rasta i razvoja gradova, industrijskog i turističkog sektora ili drugačijeg načina života ljuda. Promjene su neizbježne i sveprisutne, ali našim djelovanjem pružamo potrebne alate za ublažavanje njihovih posljedica. U tu svrhu uspješno surađujemo s brojnim državnim institucijama i raznim nevladinim udrugama u Hrvatskoj, ali i inozemstvu.

Udruga Hyla, od 2008. godine punopravna je članica IUCN-a (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), najstarije i najveće međunarodne mreže za zaštitu prirode.

Misija

Provedba, promicanje i razvoj znanstvenog i stručnog istraživanja bioraznolikosti i georaznolikosti, s naglaskom na vodozemce i gmazove.

Vizija

Ostvarivanje kvalitetnog istraživanja bioraznolikosti i georaznolikosti, s naglaskom na vodozemce i gmazove i staništa te ostvarivanju učinkovite zaštite bioraznolikosti, georaznolikosti i staništa. 

 • promicanje i razvoj znanstvenog i stručnog istraživanja bioraznolikosti i georaznolikosti
 • vrednovanje i zaštita raznolikosti vrsta i staništa
 • poticanje javnog interesa, svijesti javnosti i edukacije, o bioraznolikosti, georaznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivom razvoju, zaštiti prirode i okoliša, zaštiti geobaštine te biologiji kao znanosti
 • poticanje i unapređivanje te provođenje programa i aktivnosti zaštite bioraznolikosti u suradnji s nadležnim  institucijama
 • povezivanje i suradnja s građanskim, studentskim i drugim organizacijama
 • poticanje sektorske, međusektorske te međunarodne suradnje u zaštiti prirode i okoliša
 • poticanje i provođenje bioloških i geoloških istraživanja u svrhu vrednovanja i očuvanja prirodnog bogatstva
 • poticanje i unapređivanje te provođenje programa i aktivnosti zaštite biološke i geološke raznolikosti u suradnji s nadležnim institucijama sukladno zakonu
 • promicanje, potpomaganje i izravni rad na znanstvenim i stručnim istraživanjima te programima zaštite vezanim uz bioraznolikost i georaznolikost
 • širenje znanja i informacija vezanih za istraživanje i zaštitu bioraznolikosti i georaznolikosti putem javnih predavanja, radionica, skupova, tribina, seminara, tečajeva, istraživačkih i edukacijskih projekata i programa i sl.
 • sakupljanje, prosljeđivanje i razmjena informacija iz područja istraživanja i zaštite prirode,
 • izdavanje vlastitih tiskanih i elektroničkih publikacija (popularnih, stručnih i znanstvenih), edukacijsko-interpretacijskih materijala (brošura, plakata, letaka, kalendara, poučnih tabli i dr.), kao i audiovizualnih dokumenata
 • izrada stručnih studija i stručnih podloga u svrhu zaštite prirode, istraživanja i predlaganja mjera nadležnim institucijama u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže Republike Hrvatske te ekološke mreže Europske unije Natura 2000 i stručno savjetovanje
 • sudjelovanje u praćenju stanja bioraznolikosti i georaznolikosti, monitoringu i upotpunjavanju baza podataka o bioraznolikosti i georaznolikosti u suradnji s nadležnim institucijama sukladno zakonu,
 • organiziranje i uključivanje u mrežu organizacija koje provode slične programe te uspostavljanje suradnje sa stručnjacima i organizacijama u tuzemstvu i inozemstvu,
 • suradnja s tijelima uprave, organizacijama te fizičkim i pravnim osobama koje dijele jednake ciljeve kao Udruga,
 • sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanje mišljenja o prijedlozima zakona, uredbi, pravilnika, planova, programa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge
 • promicanje volonterizma te uključivanje javnosti u zaštitarske i istraživačke programe i projekte

Udruga Hyla osnovana je 1997. godine pod imenom “Društvo za zaštitu i proučavanje vodozemaca i gmazova Hrvatske – Hyla”. Osnovana je od strane biologa i zaljubljenika u vodozemce i gmazove zbog potrebe zaštite ovih životinja koje su često iz straha bezrazložno proganjane i ubijane. Upravo su ti entuzijasti željeli učiniti nešto dugoročno te aktivno djelovati na osvješćivanju i širenju znanja o vodozemcima i gmazovima među stanovništvom, ali i kod nadležnih institucija – a to su i ostvarili! S godinama, Udruga je sve više rasla i širila svoj djelokrug te je 2004. godine Društvo preimenovano u Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla koje je počelo raditi na uključivanju novih članova i suradnika te se povezivalo s regionalnim i lokalnim udrugama i organizacijama.

Kako i samo ime kaže, glavna djelatnost društva i dalje je ostala istraživanje i zaštita vodozemaca i gmazova Hrvatske i regije. Od 2013. godine, zapošljavanjem novih stručnjaka, širi svoje djelovanje na staništa i na beskralježnjake, posebno vretenca, leptire te određene skupine kornjaša. Proširivanjem spektra djelatnosti, 2016. godine Udruga ponovno mijenja ime koje se koristi i danas – Udruga Hyla. Tijekom 20-godišnjeg djelovanja stručnjaci Udruge proveli su više od 100 projekata na području Hrvatske. Od osnutka do danas kroz Hylu je prošlo 200-tinjak članova različitih zanimanja i interesa. Od Udruge u kojoj je 2007. bio zaposlen samo jedan čovjek, postali smo organizacija s devet zaposlenika i članovima svih uzrasta, obrazovanja i zanimanja.