Skip to main content

Knjižica “(Ne) vidljive veze” nastala je u sklopu INTERREG SI-HR projekta. U prirodi koja nas okružuje sve je međusobno isprepleteno te je svako živo biće na mnoge načine povezano s velikim brojem drugih živih bića, kao i s neživom okolinom u kojoj živi. Tako su u knjižici predstavljeni ekosustavi i staništa uz rijeku Sutlu, NP Risnjak i rijeku Kupu.

Predstavljeni su najugroženiji tipovi staništa na kojima su se provodila istraživanja: vodena staništa, šume, travnjaci te pripadajuće zaštićene vrste. Navedene su ugroze i mjere za poticanje vlasnika zemljišta da pomognu očuvati biljne i životinjske zajednice te njihovo stanište.

Knjižica je dostupna na: https://vezeprirode.hr/rezultati/