Skip to main content

Voditelj projekta: Toni Koren
Trajanje projekta: 1.9.2016. – 31.8.2018.
Financijer: Mava – Fondation pour la nature

Kratak opis projekta:

Od 1.9.2016. godine Udruga Hyla započela je rad na dvogodišnjem projektu radnog naziva „KARST” – The Dinaric Arc Karst biodiversity conservation programme kojeg financira MAVA fondation pour la nature. Partneri na projektu su WWF Adria, Udruga BIOM, Hrvatsko društvo za biološka istraživanja te IUCN South-Eastern Europe, s potporom Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Projekt je podijeljen u tri aktivnosti:

  1. Zaštita močvarnih staništa hrvatskih otoka te stvaranje mreže volontera
  2. Nastavak zaštite čovječje ribice te zaštite ostale bioraznolikost
  3. Jačanje Hyle kao ključne udruge u regiji koja se bavi zaštitom bioraznolikosti.

Jedan je od ciljeva podići razinu svijesti lokalnog stanovništva te potaknuti ljude da volontiranjem i aktivnim očuvanjem lokalnih vodenih staništa pridonose njihovoj zaštiti i dugo nakon prestanka projekta i našeg odlaska. Ne smijemo zaboraviti i najmlađe čiji ćemo ekološki duh dodatno rasplamsati predavanjima i radionicama o važnosti lokvi i močvarnih staništa.

Nastavit će se raditi monitoring čovječje ribice na točno određenim lokacijama te je jedan od najvećih izlaznih proizvoda cijelog projekta publiciranje Atlasa vodozemaca i gmazova Hrvatske te terenskog vodiča za sve vrste herpetofaune koje se mogu naći u Hrvatskoj, ali i one vrste kojih nema kod nas već su prisutne u susjednim zemljama. Preko projekta održat će se i regionalna radionica te zaposliti IUCN stručnjak za procjenu ugroženosti vrsta.

Kroz redovite objave na našoj web i Facebook stranici, radionice, konferencije i pojavljivanje u medijima, u godinama trajanja ali i nakon završetka projekta, cilj nam je postati jedna od vodećih udruga u regiji koja se bavi proučavanjem i zaštitom bioraznolikosti.