Skip to main content

Voditelj projekta: Toni Koren
Trajanje projekta: ožujak 2015.  – prosinac 2016.
Financijer: Prirodoslovni muzej Dubrovnik

Kratak opis projekta:

Tijekom 2015. i 2016. godine sakupljana je građa za entomološku zbirku Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku. Sakupljeno je preko 400 jedinki, te je za potrebe muzeja izrađena zbirka danjih i noćnih leptira koja će se u budućnosti nadopunjivati i nadograđivati.