Skip to main content

Naziv projekta: Projekt Izrada i razvoj programa praćenja za herpetofaunu, vretenca, kornjaše i leptire s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja
Voditelji projekta: Ivona Burić (herpetofauna,kornjaši), Toni Koren (leptiri), Ana Štih (vretenca)
Koordinatori projekta: Boris Lauš (herpetofauna, kornjaši), Toni Koren (vretenca)
Trajanje projekta: 30.12.2021. – 15.9.2023
Financijer: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Kratak opis projekta:

Krajem 2021. godine Udruga Hyla započela je rad na projektu „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ naručitelja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Udruga Hyla samostalno radi na provedbi projekta za dvije grupe:

  • Grupa 9 – „Izrada i razvoj programa praćenja za herpetofaunu s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“
  • Grupa 17 – „Izrada i razvoj programa praćenja za vretenca s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“.

Također na dvije grupe smo u partnerstvu s drugim institucijama:

  • Grupa 11 – „Izrada i razvoj programa praćenja za kornjaše s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“ (konzorcij Geonatura, Udruga Hyla, PMF Zagreb)
  • Grupa 12 – „Izrada i razvoj programa praćenja za leptire s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“ (konzorcij Hrvatski prirodoslovni muzej i Udruga Hyla).

U sklopu projekta planirana je izrada i uspostava programa praćenja svih vrsta (HD, Prilog II i IV) za koje je Republika Hrvatska dužna izvješćivati EU sukladno članku 17. Direktive o staništima te je planirano jačanje kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja. Usluga uključuje sve aktivnosti koje doprinose izradi i uspostavi programa praćenja stanja očuvanosti vrsta, a to su: analiza jaza postojećih i potrebnih podataka, utvrđivanje referentnih vrijednosti o stanju očuvanosti vrsta, terensko prikupljanje podataka o brojnosti i rasprostranjenosti vrsta te testiranje i dorada programa praćenja stanja očuvanosti vrsta. U svrhu jačanja kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja planirano je održavanje edukativnih radionica o metodama te načinu sudjelovanja dionika u provedbi izrađenih nacionalnih programa praćenja stanja očuvanosti za sve vrste predviđene projektom.

Očekivani rezultat ovog projekta su izrađeni i testirani nacionalni programi praćenja stanja očuvanosti za 44 vrste herpetofaune, osam vrsta vretenaca, 20 vrsta leptira i 11 vrsta kornjaša koje doprinose učinkovitom praćenju njihovog stanja očuvanosti na standardizirani i lako ponovljiv način, a čija provedba osigurava set podataka potrebnih za sve elemente ocjene stanja očuvanosti sukladno obrascima za izvješćivanje prema čl. 17. Direktive o staništima, a koje propisuje Europska komisija kao i educirani dionici Sustava praćenja i izvješćivanja. Ukupna vrijednost svih grupa koje provodi Udruga Hyla je 8.588.311,25 s uključenim PDV-om.