Skip to main content

Voditelj projekta: Toni Koren
Trajanje projekta: ožujak – prosinac 2016.
Naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije

Kratak opis projekta:

U razdoblju između 6.4.2016. i 14.11.2016. godine istraživali smo faunu noćnih leptira na Natura 2000 područjima Livade uz Bednju I-IV koje se nalaze unutar Varaždinske županije.

Tijekom istraživanja odradili smo 12 terenskih dana na četiri odabrana lokaliteta. Ukupno smo zabilježili 381 vrsta noćnih leptira. Mnoge od zabilježenih vrsta rijetke su ili lokalne. Najmanje 44 zabilježenih vrsta možemo okarakterizirati kao higrofilne vrste, u potpunosti ili djelomično vezane uz vlažna staništa. Iako je istraživanje ograničeno na Natura 2000 područja uz rijeku Bednju, ovo istraživanje predstavlja prvo sustavno istraživanje noćnih leptira na području Varaždinske županije. Rezultati istraživanja pokazali su da je fauna noćnih leptira istraživanog područja dobro očuvana i izuzetno bogata vrstama. Neke su od najznačajnijih vrsta zabilježenih ovim istraživanjem Euplagia quadripunctaria i Diachrysia zosimi.

Kako bi dodatno vrednovali rezultate, temeljem dostupnih referenci, izradili smo popis svih do sada poznatih noćnih leptira Varaždinske županije. Zajedno s ovim istraživanjem do sada su poznate 604 vrste noćnih leptira. Ovim istraživanjem zabilježili smo čak 191 vrstu koje do sada nisu bile poznate za područje županije.