Skip to main content

Voditelj projekta: Katarina Koller
Trajanje projekta: svibanj – prosinac 2016.
Financijer: Grad Zagreb

Kratak opis projekta:

Ovaj pilot projekt proveden je u Osnovnoj školi Sesvetska Sopnica na području grada Zagreba. Projekt je bio organiziran kroz tri glavne aktivnosti koje su se odvijale u učionici: uvodna anketa i edukativno predavanje, rukovanje sa živim životinjama te kviz i završna anketa.

Kroz održano edukativno predavanje učenici su educirani o urbanoj bioraznolikosti njihovog kraja, ključnim razlikama za raspoznavanje čestih vrsta vodozemaca i gmazova te kukaca. Učenici su stekli iskustvo u raspoznavanju zmija otrovnica od zmija neotrovnica. Isto tako, upoznati su s tehnikama i metodama izvođenja terenskog izlaska te su upoznati s općim načelima zaštite okoliša.

Nakon održane radionice učenici su naučili rukovati sa životinjama. Održani kviz doprinjeo je tome da su učenici kroz igru postali motiviraniji za učenje i postizanje boljih rezultata u školi. Kroz završno interaktivno predavanje učenici su među sobom razmjenili stečena znanja i iskustva o zaštiti okoliša uz našu koordinaciju.