Skip to main content

2015.

  • Inventarizacija i vrednovanje faune vretenaca (Odonata) na području PP Medvednica (f: BIOM, JU PP Medvednica)

2014.

  • PROTEUS- Projekt istraživanja i zaštite čovječje ribice /The Olm, Proteus anguinus in Croatia – Conservation research project plan (f: MAVA Fondation pour la Nature)
  • Zaštita riječne kornjače Mauremys rivulata (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko – neretvanske županije)
  • Istraživanje vodozemaca i gmazova na području planirane Hidroelektrane Janjići (f: Geonatura d.o.o.)
  • Priprema, organizacija i održavanje radionice za izradu Plana upravljanja ivanjskim rovašem (Ablepharus kitaibelii) u Hrvatskoj (f: Državni zavod za zaštitu prirode)
  • Istraživanje i vrednovanje žute poljarice (Dolichophis caspius) na Lastovskom otočju.
  • Monitoring zelene krastače i gatalinke te inventarizacija faune vretenaca na području Parka prirode Telašćica (f: Javna ustanova PP Telašćica)
  • Monitoring (praćenje stanja) velikog vodenjaka – Triturus carnifex i velikog dunavskog vodenjaka – Trituris dobrogicus na području kontinentalne biogeografske regije u Republici Hrvatskoj tijekom 2014. godine (f: Državni zavod za zaštitu prirode)
  • Procjena rizika invazivnosti za 16 stranih vrsta kornjača (F: Državni zavod za zaštitu prirode)
  • Projekt integracije Eu Natura2000 / komponenta Informacijski sustavi ekološke mreže / „Terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljana novih inventarizacijskih podataka za sljedeće taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera“ (Field research and laboratory processing for collecting new inventory data for taxonomic groups: Actinopterygii and Cephalaspidomorphi, Amphibia and Reptilia, Aves, Chiroptera