Skip to main content

Temeljni faunistički podaci osnova su svake kvalitetne zaštite prirode. Povijesni, znanstveni i stručni radovi važni su za oslikavanje bioraznolikosti u prošlosti i usporedbu s današnjim stanjem. Unutar naše Udruge već nekoliko godina stvaramo i nadopunjavamo literaturnu bazu podataka za leptire, vretenca, kornjaše, vodozemce i gmazove Hrvatske. Trenutno baza broji više od 130 000 nalaza, no ona još uvijek nije konačna. Cilj nam je svu povijesnu literaturu s pripadajućim podacima učiniti dostupnom javnosti u svrhu kvalitetnije zaštite vrsta i staništa. Ti podaci osnova su za stvaranje popisa, crvenih knjiga i utvrđivanja kategorija ugroženosti.

Osim povijesnih, redovito prikupljamo i recentne podatke o našoj fauni. U novije vrijeme podatke prikupljamo uz pomoć aplikacije i web portala biologer.hr.

Ukoliko vas zanima literaturni ili trenutni pregled rasprostranjenosti određene skupine, vrste ili područja slobodno nam se obratite na mail info@hhdhyla.hr.