Zakoni i pravilnici

Svi vodozemci i gmazovi su zaštićeni zakonom i zabranjeno ih je uznemiravati i ubijati

 

  • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

 

  • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (NN 80/99) (prestao važiti čl.2.)

 

  • Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (NN 158/2009)
  • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96, 79/2002)

 

Sve ostale zakone koji se tiču zaštite prirode, zaštićenih područja, ekološke mreže te vrsta i staništa možete pogledati na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode

 

Joomla templates by a4joomla