Razlozi ugroženosti vodozemaca


Najveći razlog ugroženosti vodozemaca, kao i većine biljaka i životinja, je nestanak i uništavanje njihovih staništa. Međutim postoji još cijeli niz razloga zašto su vodozemci ugroženi a to su: razne kemikalije, unešene strane vrste, eksploatacija (za hranu, trgovina kućnim ljubimcima), klimatske promjene, bolesti, deformiteti, UV-B zračenje.
Također navedeni faktori mogu, što je najčešće slučaj, djelovati u sprezi - dva ili više faktora djeluju istovremeno te se učinak pojedinih faktora međusobno pojačava. Tako je na primjer moguće da pojedinačna izloženost pesticidima odnosno uzročniku bolesti neće uzrokovati smrtnost kod vodozemaca ili neće doći do ozbiljnih poremećaja u njihovoj brojnosti. Međutim, ako ta dva faktora djeluju zajedno, nakon što im je imunološki sustav oslabio zbog izloženost pesticidima dolazi do velikog postotka zaraženosti određenom bolesti što može dovesti do izumiranja lokalnih populacija. Kada se još dogodi da je i veliki dio staništa neke vrste uništen ili izrazito promijenjen, te je smanjena dostupnost mrjestilišta zbog sve većih sušnih razdoblja - određena vrsta se vrlo brzo može naći na putu izumiranja na cijelom području rasprostranjenosti.
Istraživanja sve više pokazuju da ne postoji jedan najizraženiji uzrok globalnog izumiranja vodozemaca već da svi navedeni razlozi ugrožavaju njihove populacije, o pojedinom lokalitetu ovisi koji od njih (ili više faktora odjednom) će prevladati.

Gubitak i degradacija staništa su daleko najveći uzroci ugroženosti vodozemaca, utječu na gotovo 4000 vrsta. Slijedeći vrlo bitan faktor je zagađenje - negativan utjecaj raznih kemikalija.
Iako se na prvi pogled čini da bolesti nemaju utjecaj na veliki broj vrsta, tamo gdje se pojave - posebno gljivično oboljenje citidriomikoza - mogu uzrokovati iznenadne i drastične gubitke u populacijama te dovesti do izumiranja. Također moramo napomenuti da je za veliki broj vrsta čiji je uzrok ugroženosti trenutno nepoznat najvjerojatnije upravo citidriomikoza faktor koji predstavlja najveću opasnost.

 

Pregled uzroka ugroženosti

Staništa - uništavanje, promjene i fragmentacija
Krčenje staništa za širenje naselja, infrastrukturu (npr. ceste, dalekovodi), industriju, poljoprivredu i dr. odgovorno je za uništavanje mnogih lokaliteta koji su postali u potpunosti neadekvatni za život vodozemaca. Uništavanje staništa je odgovorno i za fragmentaciju staništa - preostale populacije su razdvojene nepovoljnim staništem i nisu više povezane.

Zagađenje
Razne kemijske tvari - npr. pesticidi, teški metali, kisele kiše, umjetna gnojiva, farmaceutske kemikalije - mogu imati smrtni, subletalni, direktni ili indirektni učinak na vodozemce. Posljedice, među ostalim, mogu biti smrt, smanjena brzina rasta i razvoja, abnormalnosti u razvoju i ponašanju, smanjena uspješnost razmnožavanja, oslabljeni imunološki sustav i/ili hermafrodizam (dvospolnost).

Unešene strane vrste
Strane vrste mogu biti predatori nad vodozemcima ili suparnici u iskorištavanju resursa (hrane, skrovišta, mrjestilišta).

Eksploatacija
U mnogim dijelovima svijeta prevelike količine divljih populacija vodozemaca se uzimaju iz prirode kako bi se prodali na tržištu hrane, kućnih ljubimaca ili u medicinske svrhe.

Klimatske promjene
Vodozemci su izuzetno osjetljivi na male pormjene u temperaturi i vlagi. Promjene u globalnim vremenskim ciklusima mogu promijeniti ponašanje i cikluse parenja, utjecati na uspješnost razmnožavanja, smanjiti imunološke funkcije, povećati osjetljivost na kemikalije ili pak dovesti do drastičnih promjena u staništu i gubitka npr. mrjestilišta.

Bolesti
Postoji cijeli niz bolesti koje utječu na preživljavanje vodozemaca od kojih su neke potpuno nove bolesti, do nedavno nepoznate javnosti, a za neke bolesti dolazi do povećane osjetljivosti na njihove uzročnike. Neki od najbitnijih uzročnika su: ranavirusi; gljivica Batrachochitrium dendrobatidis - uzročnik izrazito smrtne i zarazne bolesti vodozemaca, tzv. citidriomikoze; razni paraziti.

Deformiteti (malformacije)
U zadnje vrijeme prilično raširena pojava među prirodnim populacijama vodozemaca - deformirani udovi, višak ili manjak udova i dr.

UV-B zračenje
U nekoliko posljednjih desetljeća količina UV-B zračenja u atmosferi je znatno porasla. Razna istraživanja su pokazala da UV-B zračenje može direktno usmrtiti vodozemce, uzrokovati usporeni rast i imunološke disfunkcije te djelovati u sinergiji s zagađivačima, uzročnicima bolesti i klimatskim promjenama.

Joomla templates by a4joomla