Misija, vizija, ciljevi i djelatnosti

Ovdje možete ukratko pročitati o misiji, viziji, ciljevima i djelatnostima Udruge iz našeg Statuta, a cijeli Statut Udruge Hyla možete preuzeti ovdje.

Misija 

Udruga Hyla djeluje na području prirodoslovnih istraživanja i edukacije u svrhu vrednovanja, zaštite i očuvanja prirode i okoliša.
 

Vizija

Udruga svojim djelovanjem teži ostvarivanju kvalitetnog istraživanja bioraznolikosti i georaznolikosti, s naglaskom na vodozemce i gmazove i staništa Republike Hrvatske i svijeta te ostvarivanju učinkovite zaštite bioraznolikosti, georaznolikosti i staništa.
 

Ciljevi

 •  promicanje i razvoj znanstvenog i stručnog istraživanja bioraznolikosti i georaznolikosti Hrvatske i svijeta,

•  vrednovanje i zaštita raznolikosti vrsta i staništa,

•  poticanje javnog interesa, svijesti javnosti i edukacije, o bioraznolikosti, georaznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivom razvoju, zaštiti prirode i okoliša, zaštiti geobaštine te biologiji kao znanosti,

•  poticanje i unapređenje edukativno-istraživačkih djelatnosti civilnog društva,

•  povezivanje i suradnja s građanskim, studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu,

•  poticanje sektorske, međusektorske te međunarodne suradnje u zaštiti prirode i okoliša


Djelatnosti  

 •  poticanje i provođenje bioloških i geoloških istraživanja u svrhu vrednovanja i očuvanja prirodnog bogatstva Republike Hrvatske i svijeta,

•  poticanje i unapređivanje te provođenje programa i aktivnosti zaštite biološke i geološke raznolikosti u suradnji s nadležnim institucijama sukladno zakonu, 

•  promicanje, potpomaganje i izravni rad na znanstvenim i stručnim istraživanjima te programima zaštite vezanim uz bioraznolikost i georaznolikost,

•  širenje znanja i informacija vezanih za istraživanje i zaštitu bioraznolikosti i georaznolikosti putem javnih predavanja, radionica, skupova, tribina, seminara, tečajeva, istraživačkih i edukacijskih projekata i programa i sl., 

•  sakupljanje, prosljeđivanje i razmjena informacija iz područja istraživanja i zaštite prirode, 

•  izdavanje vlastitih tiskanih i elektroničkih publikacija (popularnih, stručnih i znanstvenih), edukacijsko-interpretacijskih materijala (brošura, plakata, letaka, kalendara, poučnih tabli i dr.), kao i audio-vizualnih dokumenata vezanih uz biološka i geološka istraživanja i zaštitu i  popularizaciju prirode, 

•  istraživanja te izrada stručnih studija i stručnih podloga u svrhu zaštite prirode, istraživanja i predlaganje mjera nadležnim institucijama u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže Republike Hrvatske te ekološke mreže Europske unije Natura 2000  i stručno savjetovanje, 

•  sudjelovanje u praćenju stanja bioraznolikosti i georaznolikosti, monitoringu i upotpunjavanju baza podataka o bioraznolikosti i georaznolikosti Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim institucijama sukladno zakonu, 

•  organiziranje i uključivanje u mrežu organizacija koje provode slične programe te uspostavljanje suradnje sa stručnjacima i organizacijama u tuzemstvu i inozemstvu, 

•  suradnja s tijelima uprave, organizacijama te fizičkim i pravnim osobama koje dijele jednake ciljeve kao Udruga, 

•  sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanje mišljenja o prijedlozima zakona, uredbi, pravilnika, planova, programa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruga, 

•  promicanje volonterizma te uključivanje javnosti u zaštitarske i istraživačke programe i projekte.

 

Godišnji izvještaj o radu udruge 2015.

 

Joomla templates by a4joomla