Dobitnici stipendije Fonda, 2015

Godine 2015. dodijeljene su dvije stipendije Fonda za studentska istraživanja.
 

Adnan Zimić, student biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Sveučilištu u Sarajevu

Projekt "Procjena distribucije i stepena ugroženosti panonskog vodenjaka, Triturus dobrogicus u BiH"
 
  AS-2797065711657101443698651909 l
 
 
Adnan Zimić je rođen 10.11.1989. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Trenutno je student na Drugom ciklusu odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu gdje je diplomirao 2014. godine, a trenutno radi na izradi magistarskog rada. Potpredsjednik je Bosansko-Hercegovačkog Herpetološkog Udruženja "ATRA", i član Hrvatskog herpetološkog društva - HYLA. Najviše je fokusiran na istraživanje herpetofaune Bosne i Hercegovine. Učesnik je različitih bioloških kampova (5)​, te je (ko)autor naučnih radova (9)​, kongresnih priopćenja (7) i jedne knjige. U zadnjih ​nekoliko godina aktivno je radio je na projektima "Zaštite ugroženog prenjskog daždevnjaka (Salamandra atra prenjensis)" i "Metamorfozni paradoks češnjarke (Pelobates fuscus) u BiH" gdje je skupio dovoljno iskustva da bude voditelj vlastitog: projekat "Procjena distribucije i stepena ugroženosti panonskog vodenjaka, Triturus dobrogicus u BiH" je finansiran od strane HHD HYLA i Rufford Fondation (www.rufford.org/projects/adnan_zimić)​ čija implementacija počinje u martu 2016. godine​.
 
 

Vitomir Šoltić, student biologije na Odjelu za Biologiju Sveučilišta u Osijeku

Projekt "Reproduktivna biologija poskoka (Vipera ammodytes) u Koprivničko-križevačkoj i Varaždinskoj županiji"

 

Vitomir Šoltić

Vitomir Šoltić (univ.bacc.biol.) (rođen 10. kolovoza 1990.) - student diplomskog znanstvenog studija biologije u Osijeku, predsjednik udruge studenata biologije – ZOA i član Hrvatskog herpetološkog društva Hyla. Njegov rad uključuje različite aspekte istraživanja vodozemaca i gmazova kao što su morfologija, biogeografija, ekologija, filogeografija itd. Njegov diplomski rad  se bazira na reproduktivnoj biologiji poskoka (Vipera ammodytes) koprivničko-križevačke i varaždinske županije pod mentorstvom dr.sc. Dušana Jelića. Istraživat će se koliki je prijenos energije između ženki i mladunaca. Uzorak će biti 15 gravidnih ženki koje će biti pod nadzorom sve do okota. Podaci će se također moći iskoristiti u svrhu usporedbe sa populacijama na Velebitu i Dinari. 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla