Dobitnici stipendije Fonda, 2014

Godine 2014. dodijeljene su dvije stipendije Fonda za studentska istraživanja.

 

Ana Ćurić, studentica biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakulteta na Sveučilištu u Banjoj Luci

Projekt "Metamorfozni paradoks ĉešnjaĉe (Pelobates fuscus) u Bosni i Hercegovini"

SAŽETAK

Projekat Ima za cilj istraživanje sjeverne oblasti Bosne i Hercegovine – Posavine i pronalaženje što većeg broja lokaliteta i populacija češnjače, opis staništa (uključujući floru i faunu), proučavanje ekoloških i bioloških karakteristika punoglavaca i odraslih i dobivanje ekološkog i morfološkog opisa vrste, istraživanje antropogenih utjecaja kao i edukacija učenika, studenata i lokalnog stanovništva. Projekat financiraju The Rufford Fondation (http://www.rufford.org/projects/ana_%C4%87uri%C4%87) i HHD-HYLA, a u realizaciju su uključeni pojedini članovi BHHU-ATRA, HHD-HYLA i DIZB Banja Luka. 

Ana Curis foto

Ana Ćurić, rođena 19.03.1991. godine u Banjoj Luci, BiH. Trenutno apsolvent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Banjoj Luci, gdje radi na izradi diplomskog rada. Bazirana na rad i dalja prikupljanja iskustava u okviru herpetofaune, kao i mikologije. Član Društva Za Istraživanje I Zaštitu Biodiverziteta, Banja Luka, kao i član Bosansko-hercegovačkog herpetološkog udruženja ATRA, Sarajevo i Hrvatskog herpetološkog društva - HYLA, Zagreb. Od 2014. godine voditelj prvog projekta za istraživanje češnjače na području Bosne i Hercegovine. U kratkom periodu aktivnosti, koje su počele nakon upisa fakulteta 2010. godine, učestvovala je na kogresu, biološkim kampovima, seminarima i predavanjima. Već 2014. godine uspješno je napisala dva projekta vezana za istraživanje spomenute češnjače, na koju se trenutno prvenstveno bazira. Pored spomenutog, član je i Kinološkog društva Banja Luka, kao dio organizacijskog i nadzornog odbora.

22.06.2015.

 

Tokom istraživanja sprovođenih 2014. i 2015. godine pronađene su i prve jedinke češnjače (Pelobates fuscus) na području Bosne i Hercegovine. Istraživan je sjeverni region BiH (Posavina), podijeljen na tri dijela (istočni, centralni i zapadni) gdje je ustanovljeno prisustvo vrste u centralnom (opštine Srbac, Brod, Modriča, Gradačac, Domaljevac) i istočnom dijelu BiH (opština Bijeljina). Do kraja godine planirano je intezivnije istraživanje još zapadnog i istočnog dijela u cilju pronalaska što većeg broja lokaliteta zbog jasnije slike rasprostranjenja vrste. Na osnovu potvrđenih lokaliteta i populacija izvršeno je opisivanje staništa za Bosnu i Hercegovinu, gdje su navedena podijeljena na vodena i terestrična. Determinisana je herpetofauna u sklopu opisa staništa, gdje je najzastupljenija vrsta bila crvenotrbi mukač (Bombina bombina). Također, vršena su morfometrijska mjerenja i zapisivane određene morfološke karakteristike za više od 100 jedinki (juvenilnih i adultnih) sa nekoliko različitih lokaliteta. Uzete su i jedinke punoglavaca koje su pračene kroz faze rasta i samog procesa metamorfoze.


  

 Na osnovu podataka skupljenih tokom 2014. godine urađen je i diplomski rad pod nazivom „Morfološke i ekološke karakteristike obične češnjarke Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae) iz srednje Posavine“, priložen u biblioteci na Prirodno – matematičkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci. 

Do kraja sezone 2015. godine planirana su predavanja u osnovnim školama na području Posavine kao i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. U daljem periodu potrebno je još izvršiti testiranje češnjača na hitridium gljivice, kao i  upotpuniti opise vodenih i terestričnih staništa.

Više informacija na zvaničnom sajtu istraživanja: http://pelobates.com/

 

 

Vernes Zagor, student biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakulteta u Podgorici

Projekt "Određivanje distribucije šargana (Vipera ursinii macrops) na planinskoj transverzali Orijen-Lovćen-Rumija u Crnoj Gori"

SAŽETAK

Šargan (Vipera ursinii macrops) je otrovnica iz porodice ljutica. Ovo je ujedno i najmanje istraživana otrovnica na području Crne Gore. Naseljava otvorena planinska staništa iznad pojasa šuma, što odmah govori o tome koliko je vrsta stenovalentna. Slična je riđovki i poskoku pa ih ljudi često ubijaju zbog predrasuda koje imaju prema otrovnicama. U Crnoj Gori je stanište ove vrste pod velikim pritiskom i sve više se mijenja, a samim time i uvjeti za ovu vrstu, što za rezultat daje smanjenje brojnosti i gustoće populacija. Glavni pritisak se vidi u zarastanju staništa uslijed smanjenja stočarstva, izgradnjom skijaških staza, neplanskom urbanizacijom planinskih zaravni i sve češćom pojavom požara. Takođe ova vrsta u Crnoj Gori nije na listi zakonom zaštićenih vrsta pa trenutno i ne postoji veća osnova za njenu zaštitu. Iz navedenih razloga odlučeno je da se pažnja i istraživanje usmjeri na ovu vrstu, određivanje njene distribucije, ocjenjivanje stanja staništa, prepoznavanje prijetnji ovoj vrsti te da uz pomoć dobivenih podataka pokrenemo detaljnija istraživanja ove vrste i izradu plana upravljanja visokoplaniskih travnatih staništa. Ovaj projekat bi bio uvodno istraživanje distribucije ove vrste u Crnoj Gori, a kasnije bi se proširio na centralnu i sjevernu regiju Crne Gore i uključio populacijska istraživanja.

Vernes foto Kopiraj

Vernes Zagora je rođen u Baru 08.07.1992. godine. Osnovnu školu je završio u Baru, a srednju medicinsku školu u Podgorici. Od 2011. godine studira Biologiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Podgorici. Tijekom studija više puta volonterski radio na poboljašnju fakultetskih zbirki. Član je nevladine organizacije "Crnogorsko Drustvo Ekologa", gdje je kao volonter radio na projektu "Određivanje distribucije i stanja populacija vrste riječna kornjača (Mauremys rivulata)" i gdje se pobliže upoznao s gmazovima. Takođe je član nevladine organizacije "Centar za zaštitu i proučavanje ptica" u okviru koje je kao volonter radio na projektu promatranja ptica i monitoringa krivolova na solani "Bajo Sekulić" u Ulcinju. U New York-u 2013. godine učestvovao na tečaju o gmazovima u muzeju "Museum of Natural History New York", nakon kojeg se posebno zainteresirao za zmije.

                                                                     Sargan 1 

                                                                     picture 1

                                                                                   DSC 8187

15.6.2015.

Kao što je predvidjeno projektom, uradili smo početna istraživanja na Orjenu, Lovćenu i Rumiji. Naišli smo na optimističnu situaciju na sva tri makrolokaliteta. Habitati koje smo tamo sreli su u potpunosti pogodni za šargana, uz veoma mala zagađenja ili nekih drugih ekoloških problema koji bi mogli ugroziti potencijalne populacije šargana, posebno na Orjenu. Do sada smo jedino na Lovćenu uspjeli da potvrdimo jedan novi lokalitet V. ursinii , ali se nadamo da ćemo istraživanjima u toku sledeća tri mjeseca potvrditi prisustvo šargana i na preostale dvije planine. 

 

Ovo istraživanje od 2015te takodje finansira i fondacija “Rufford Small Grants”. http://www.rufford.org/projects/vernes_zagora

 

Nastavak istraživanja distribucije šargana u Crnoj Gori tokom 2016. godine 

Ove godine Crnogorsko Društvo Ekologa u saradnji sa Hrvatskim Herpetološkim društvom “Hyla” nastavlja sa određivanjem distribucije šargana na ključnim planinama centralnog i sjevernog dijela Crne Gore. To je druga godina detaljnog istraživanja rasprostranjenosti ove ugrožene otrovnice u Crnoj Gori, tokom 2015. godine fokus je bio na južni dio Crne Gore i planine Orjen, Lovćen i Rumija.

Fondacija “Rufford Small Grants” je već drugu godinu za redom prepoznala važnost projekta istraživanja šargana u Crnoj Gori i naš trud da zaštitimo ovu endemičnu vrstu. Takođe, početkom 2016. godine aplicirali smo projektom kod fondacije “Mohammed bin Zayed” za prekogranično istraživanje, koje bi osim Crne Gore uključilo i teritoriju Albanije, gdje do sada nije bilo značajnijih istraživanja ove vrste. 

 

                                                DSC5650

 

 

                                                                     

Joomla templates by a4joomla