Prvi stipendisti Fonda za studentska istraživanja, 2013

Godine 2013. dodijelili smo prve dvije stipendije Fonda za studentska istraživanja
 

Matej Vucić, student biologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Projekt "Hibridizacija i genetska raznolikost zelenih žaba, rod Pelophylax".

 
slika Matej Vucic
 
Matej Vucić je rođen 17. ožujka 1991. godine u Slavonskom Brodu, gdje je pohađao osnovnu školu „Đuro Pilar", a potom klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića. Preddiplomski studij Znanosti o okolišu na Biološkom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu upisao je 2009. godine i završio ga 2012., nakon čega je upisao diplomski studij Ekologija i zaštita prirode; modul: kopnene vode. Herpetologijom se počeo baviti 2011. godine u sklopu herpetološke sekcije u Udruzi studenata biologije (BIUS), čiji je voditelj postao 2012. godine. Od herpetofaune najviše ga zanimaju vodozemci, posebice zelene žabe (rod: Pelophylax), kojima se bavi i u sklopu svog diplomskog rada u kojemu istražuje genetičke raznolikosti i hibridizaciju između vrsta roda Pelophylax na području Skadarskog jezera u Crnoj gori. 

 

 

Sanja Mihoković i Zrinka Mandac, studentice Veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu

Projekt "Mikroflora probavnog sustava kravosasa (Elaphe quatrolineata) s područja otoka Cresa"

SAŽETAK

O mikroflori probavnog sustava zmija vrlo se malo zna. Bolje poznavanje njihove fiziološke mikroflore, te promjena koje utječu na njen sastav uvelike bi pomoglo očuvanju samih proučavanih vrsta, ali bi isto tako imalo velike koristi prilikom liječenja ljudi od infekcija dobivenih ugrizom ili manipulacijom životinjama. Kroz ovaj projekt želimo pobliže istražiti mikrofloru probavnog sustava kravosasa s područja otoka Cresa, te jasno razlučiti razlike između klinički bolesnih i zdravih jedinki, te u budućnosti usporediti nalaze s mikroflorom iste vrste držane dulje vrijeme u zatočeništvu i hranjene drugačijom hranom od one u prirodi. Glavni cilj rada je detekcija patogena koji mogu ugroziti zdravlje ljudi, kako lokalnog stanovništva, tako i znanstvenika, biologa i veterinara koji manipuliraju zmijama. Izolacija i dokaz bakterija vršit će se standardnim bakteriološkim metodama.
 
Zrinka Mandac je rođena u Sinju 1987. godine, gdje završava i osnovnu školu. Srednju zubotehničku školu završila 2005. godine u Splitu. Poslije završetka srednje škole stažira godinu dana u zubotehničkom laboratoriju „Ivan Mandac", a 2007. godine polaže stručni ispit za zvanje zubni tehničar. Integrirani preddiplomski i diplomski studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2006. godine, a diplomirala je 2014. godine. Dobitnica stipendije Fonda za studentska istraživanja financiranog od strane Zoološkog vrta grada Zagreba i Hrvatskog herpetološkog društva - Hyla, za projekt „Mikroflora probavnog sustava kravosasa (Elaphe quatuorlineata) s područja otoka Cresa". Tokom 2013. sudjeluje i na projektu „Proteus anguinus u Hrvatskoj – akcijski plan zaštite". Na petom međunarodnom kongresu „Veterinarska znanost i struka" izlaže na temu: „ Field sampling of four-lined snakes (Elaphe Quatuorlineata) from Cres island."
Joomla templates by a4joomla