Crvena knjiga 2012

Nova Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske donosi nove procjene ugroženosti vrsta na nacionalnom nivou te detaljan pregled njihove rasprostranjenosti i ekologije bazirano na više od 20 000 podataka. Time je ova crvena knjiga prva svoje vrste izrađena na tako opsežnom setu podataka u Hrvatskoj.

 

Crvena knjiga dostupna je uNova Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske digitalnom (besplatno preuzimanje: PREUZMI ME) i tiskanom obliku.

 

Cijena tiskane knjige je 50 kn za članove Hyla-e te 70 kn za sve ostale zainteresirane.

Knjiga se može naručiti na navedeni kontakt uz plaćanje po računu ili po pouzeću pošiljke.

Informacije i narudžbe: Kontakt

 

 

U sklopu Crvene knjige ukupno je procijenjeno 56 vrsta i osam podvrsta vodozemaca i gmazova Hrvatske. Postupak procjene proveden je na svim vrstama koje su u regiji redovite i koje tu prirodno obitavaju (divlje vrste). Isto je potom učinjeno na vrstama/podvrstama koje se u regiji razmnožavaju, kao i na onima koje se ovdje potencijalno razmnožavaju ili se ne razmnožavaju, ali regiju redovito koriste i ovise o njenim biološkim resursima – u slučaju gmazova to je glavata želva.

Od 56 procijenjenih vrsta, 34 su svrstane u kategoriju najmanje zabrinjavajućih (LC) jer dostupni podatci ukazuju da im trenutno ne prijeti izumiranje. Tri vrste procijenjene su kao vrste s nedovoljno podataka (DD): crni daždevnjak, češnjača i živorodna gušterica, dok je čak 11 vrsta ocijenjeno kao gotovo ugroženo (NT): veliki vodenjak, veliki dunavski vodenjak, crveni mukač, kopnena kornjača, barska kornjača, velebitska gušterica, četveroprugi kravosas, šilac, crnokrpica, crvenkrpica i riđovka. Kao osjetljive vrste (VU) procijenjene su mosorska gušterica i glavata želva, dok je kao ugroženo (EN) procijenjeno šest vrsta: čovječja ribica, lombardijska smeđa žaba, riječna kornjača, ivanjski rovaš, žuta poljarica i planinski žutokrug.

Joomla templates by a4joomla