Novosti Uncategorised

Zapljena grčkih čančara

U nedjelju 29.3.2015. u blizini Dugog sela policija je zaplijenila 312 grčkih čančara.

Kornjače su navodno kupljene u BiH na ilegalnom tržištu te ih se namjeravalo dalje preprodavati. Grčka kornjača ne obitava prirodno u BiH te su životinje ondje vjerojatno prokrijumčarene iz Makedonije, Albanije ili Grčke. Članovi HHD-HYLA pomogli su u identifikaciji zapljenjenih kornjača što je iznimno bitno za daljnje službeno postupanje.

 

Švercer je uhićen, dok su kornjače odvedene u "Centar za zbrinjavanje zaplijenjenih i ozlijeđenih zaštićenih životinja AWAP". Za trgovinu zaštićenim vrijednostima prema zakonu je predviđena kazna od 3 godine.

zapljena kornjaca 2     zapljena kornjaca

 

Više o cijelom događaju možete pročitati na: https://www.presscut.hr/Web%20Sharing%20ZON%5C04-2015%5C01-04-2015/Ve%C4%8Dernji%20list/Presscut_15583047.pdf

 

 

 

 

 

Održana predavanja u Istri

 U četvrtak 26.3.2015. godine u prostorijama društvenog doma u Premanturi udruga "Fenoliga - udruga u kulturi" je organizirala svoja redovita predavanja. Ovaj put je predavač bio član HHD - Hyla Toni Koren s predavanjem "Gmazovi i vodozemci Istre".

 

Svi prisutni su se na zanimljiv i poučan način mogli upoznati s herpetofaunom Istre te iz prve ruke čuti iskustva s brojnih terena.

slika zgrade Kamenjak

 

U subotu 27.3.2015. godine našli smo se na jednom neobičnom mjestu - u Pazinu na konvenciji znanstvene fantastike "Istrakon". Kako je tema ovogodišnjeg Istrakona bila Noćne more, član naše udruge Toni Koren je održao predavanje pod nazivom "Noćne more jednoga kukca". Kada se radi o preživljavanju, priroda je jako okrutna i plijen često puta umire u nezamislivim mukama.

logo Istrakon

 

Slušatelji na oba predavanja su bili jako zainteresirani i postavljali su puno pitanja te im se ovim putem zahvaljujemo na dolasku i podršci!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobitnici smo Institucionalne podrške Nacionalne zaklade

Početkom 2015. postali smo korisnici Institucionalne podrške za stabilizaciju i/ili razvoj udruge Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Potpora traje tijekom 2015. godine s mogučnošću višegodišnjeg financiranja do kraja 2017. godine.

 

logo u boji manji hrmali rgb

Dobitnici stipendije Fonda, 2014

Godine 2014. dodijeljene su dvije stipendije Fonda za studentska istraživanja.

 

Ana Ćurić, studentica biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakulteta na Sveučilištu u Banjoj Luci

Projekt "Metamorfozni paradoks ĉešnjaĉe (Pelobates fuscus) u Bosni i Hercegovini"

SAŽETAK

Projekat Ima za cilj istraživanje sjeverne oblasti Bosne i Hercegovine – Posavine i pronalaženje što većeg broja lokaliteta i populacija češnjače, opis staništa (uključujući floru i faunu), proučavanje ekoloških i bioloških karakteristika punoglavaca i odraslih i dobivanje ekološkog i morfološkog opisa vrste, istraživanje antropogenih utjecaja kao i edukacija učenika, studenata i lokalnog stanovništva. Projekat financiraju The Rufford Fondation (http://www.rufford.org/projects/ana_%C4%87uri%C4%87) i HHD-HYLA, a u realizaciju su uključeni pojedini članovi BHHU-ATRA, HHD-HYLA i DIZB Banja Luka. 

Ana Curis foto

Ana Ćurić, rođena 19.03.1991. godine u Banjoj Luci, BiH. Trenutno apsolvent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Banjoj Luci, gdje radi na izradi diplomskog rada. Bazirana na rad i dalja prikupljanja iskustava u okviru herpetofaune, kao i mikologije. Član Društva Za Istraživanje I Zaštitu Biodiverziteta, Banja Luka, kao i član Bosansko-hercegovačkog herpetološkog udruženja ATRA, Sarajevo i Hrvatskog herpetološkog društva - HYLA, Zagreb. Od 2014. godine voditelj prvog projekta za istraživanje češnjače na području Bosne i Hercegovine. U kratkom periodu aktivnosti, koje su počele nakon upisa fakulteta 2010. godine, učestvovala je na kogresu, biološkim kampovima, seminarima i predavanjima. Već 2014. godine uspješno je napisala dva projekta vezana za istraživanje spomenute češnjače, na koju se trenutno prvenstveno bazira. Pored spomenutog, član je i Kinološkog društva Banja Luka, kao dio organizacijskog i nadzornog odbora.

22.06.2015.

 

Tokom istraživanja sprovođenih 2014. i 2015. godine pronađene su i prve jedinke češnjače (Pelobates fuscus) na području Bosne i Hercegovine. Istraživan je sjeverni region BiH (Posavina), podijeljen na tri dijela (istočni, centralni i zapadni) gdje je ustanovljeno prisustvo vrste u centralnom (opštine Srbac, Brod, Modriča, Gradačac, Domaljevac) i istočnom dijelu BiH (opština Bijeljina). Do kraja godine planirano je intezivnije istraživanje još zapadnog i istočnog dijela u cilju pronalaska što većeg broja lokaliteta zbog jasnije slike rasprostranjenja vrste. Na osnovu potvrđenih lokaliteta i populacija izvršeno je opisivanje staništa za Bosnu i Hercegovinu, gdje su navedena podijeljena na vodena i terestrična. Determinisana je herpetofauna u sklopu opisa staništa, gdje je najzastupljenija vrsta bila crvenotrbi mukač (Bombina bombina). Također, vršena su morfometrijska mjerenja i zapisivane određene morfološke karakteristike za više od 100 jedinki (juvenilnih i adultnih) sa nekoliko različitih lokaliteta. Uzete su i jedinke punoglavaca koje su pračene kroz faze rasta i samog procesa metamorfoze.


  

 Na osnovu podataka skupljenih tokom 2014. godine urađen je i diplomski rad pod nazivom „Morfološke i ekološke karakteristike obične češnjarke Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae) iz srednje Posavine“, priložen u biblioteci na Prirodno – matematičkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci. 

Do kraja sezone 2015. godine planirana su predavanja u osnovnim školama na području Posavine kao i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. U daljem periodu potrebno je još izvršiti testiranje češnjača na hitridium gljivice, kao i  upotpuniti opise vodenih i terestričnih staništa.

Više informacija na zvaničnom sajtu istraživanja: http://pelobates.com/

 

 

Vernes Zagor, student biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakulteta u Podgorici

Projekt "Određivanje distribucije šargana (Vipera ursinii macrops) na planinskoj transverzali Orijen-Lovćen-Rumija u Crnoj Gori"

SAŽETAK

Šargan (Vipera ursinii macrops) je otrovnica iz porodice ljutica. Ovo je ujedno i najmanje istraživana otrovnica na području Crne Gore. Naseljava otvorena planinska staništa iznad pojasa šuma, što odmah govori o tome koliko je vrsta stenovalentna. Slična je riđovki i poskoku pa ih ljudi često ubijaju zbog predrasuda koje imaju prema otrovnicama. U Crnoj Gori je stanište ove vrste pod velikim pritiskom i sve više se mijenja, a samim time i uvjeti za ovu vrstu, što za rezultat daje smanjenje brojnosti i gustoće populacija. Glavni pritisak se vidi u zarastanju staništa uslijed smanjenja stočarstva, izgradnjom skijaških staza, neplanskom urbanizacijom planinskih zaravni i sve češćom pojavom požara. Takođe ova vrsta u Crnoj Gori nije na listi zakonom zaštićenih vrsta pa trenutno i ne postoji veća osnova za njenu zaštitu. Iz navedenih razloga odlučeno je da se pažnja i istraživanje usmjeri na ovu vrstu, određivanje njene distribucije, ocjenjivanje stanja staništa, prepoznavanje prijetnji ovoj vrsti te da uz pomoć dobivenih podataka pokrenemo detaljnija istraživanja ove vrste i izradu plana upravljanja visokoplaniskih travnatih staništa. Ovaj projekat bi bio uvodno istraživanje distribucije ove vrste u Crnoj Gori, a kasnije bi se proširio na centralnu i sjevernu regiju Crne Gore i uključio populacijska istraživanja.

Vernes foto Kopiraj

Vernes Zagora je rođen u Baru 08.07.1992. godine. Osnovnu školu je završio u Baru, a srednju medicinsku školu u Podgorici. Od 2011. godine studira Biologiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Podgorici. Tijekom studija više puta volonterski radio na poboljašnju fakultetskih zbirki. Član je nevladine organizacije "Crnogorsko Drustvo Ekologa", gdje je kao volonter radio na projektu "Određivanje distribucije i stanja populacija vrste riječna kornjača (Mauremys rivulata)" i gdje se pobliže upoznao s gmazovima. Takođe je član nevladine organizacije "Centar za zaštitu i proučavanje ptica" u okviru koje je kao volonter radio na projektu promatranja ptica i monitoringa krivolova na solani "Bajo Sekulić" u Ulcinju. U New York-u 2013. godine učestvovao na tečaju o gmazovima u muzeju "Museum of Natural History New York", nakon kojeg se posebno zainteresirao za zmije.

                                                                     Sargan 1 

                                                                     picture 1

                                                                                   DSC 8187

15.6.2015.

Kao što je predvidjeno projektom, uradili smo početna istraživanja na Orjenu, Lovćenu i Rumiji. Naišli smo na optimističnu situaciju na sva tri makrolokaliteta. Habitati koje smo tamo sreli su u potpunosti pogodni za šargana, uz veoma mala zagađenja ili nekih drugih ekoloških problema koji bi mogli ugroziti potencijalne populacije šargana, posebno na Orjenu. Do sada smo jedino na Lovćenu uspjeli da potvrdimo jedan novi lokalitet V. ursinii , ali se nadamo da ćemo istraživanjima u toku sledeća tri mjeseca potvrditi prisustvo šargana i na preostale dvije planine. 

 

Ovo istraživanje od 2015te takodje finansira i fondacija “Rufford Small Grants”. http://www.rufford.org/projects/vernes_zagora

 

Nastavak istraživanja distribucije šargana u Crnoj Gori tokom 2016. godine 

Ove godine Crnogorsko Društvo Ekologa u saradnji sa Hrvatskim Herpetološkim društvom “Hyla” nastavlja sa određivanjem distribucije šargana na ključnim planinama centralnog i sjevernog dijela Crne Gore. To je druga godina detaljnog istraživanja rasprostranjenosti ove ugrožene otrovnice u Crnoj Gori, tokom 2015. godine fokus je bio na južni dio Crne Gore i planine Orjen, Lovćen i Rumija.

Fondacija “Rufford Small Grants” je već drugu godinu za redom prepoznala važnost projekta istraživanja šargana u Crnoj Gori i naš trud da zaštitimo ovu endemičnu vrstu. Takođe, početkom 2016. godine aplicirali smo projektom kod fondacije “Mohammed bin Zayed” za prekogranično istraživanje, koje bi osim Crne Gore uključilo i teritoriju Albanije, gdje do sada nije bilo značajnijih istraživanja ove vrste. 

 

                                                DSC5650

 

 

                                                                     

Dobitnici stipendije Fonda, 2015

Godine 2015. dodijeljene su dvije stipendije Fonda za studentska istraživanja.
 

Adnan Zimić, student biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Sveučilištu u Sarajevu

Projekt "Procjena distribucije i stepena ugroženosti panonskog vodenjaka, Triturus dobrogicus u BiH"
 
  AS-2797065711657101443698651909 l
 
 
Adnan Zimić je rođen 10.11.1989. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Trenutno je student na Drugom ciklusu odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu gdje je diplomirao 2014. godine, a trenutno radi na izradi magistarskog rada. Potpredsjednik je Bosansko-Hercegovačkog Herpetološkog Udruženja "ATRA", i član Hrvatskog herpetološkog društva - HYLA. Najviše je fokusiran na istraživanje herpetofaune Bosne i Hercegovine. Učesnik je različitih bioloških kampova (5)​, te je (ko)autor naučnih radova (9)​, kongresnih priopćenja (7) i jedne knjige. U zadnjih ​nekoliko godina aktivno je radio je na projektima "Zaštite ugroženog prenjskog daždevnjaka (Salamandra atra prenjensis)" i "Metamorfozni paradoks češnjarke (Pelobates fuscus) u BiH" gdje je skupio dovoljno iskustva da bude voditelj vlastitog: projekat "Procjena distribucije i stepena ugroženosti panonskog vodenjaka, Triturus dobrogicus u BiH" je finansiran od strane HHD HYLA i Rufford Fondation (www.rufford.org/projects/adnan_zimić)​ čija implementacija počinje u martu 2016. godine​.
 
 

Vitomir Šoltić, student biologije na Odjelu za Biologiju Sveučilišta u Osijeku

Projekt "Reproduktivna biologija poskoka (Vipera ammodytes) u Koprivničko-križevačkoj i Varaždinskoj županiji"

 

Vitomir Šoltić

Vitomir Šoltić (univ.bacc.biol.) (rođen 10. kolovoza 1990.) - student diplomskog znanstvenog studija biologije u Osijeku, predsjednik udruge studenata biologije – ZOA i član Hrvatskog herpetološkog društva Hyla. Njegov rad uključuje različite aspekte istraživanja vodozemaca i gmazova kao što su morfologija, biogeografija, ekologija, filogeografija itd. Njegov diplomski rad  se bazira na reproduktivnoj biologiji poskoka (Vipera ammodytes) koprivničko-križevačke i varaždinske županije pod mentorstvom dr.sc. Dušana Jelića. Istraživat će se koliki je prijenos energije između ženki i mladunaca. Uzorak će biti 15 gravidnih ženki koje će biti pod nadzorom sve do okota. Podaci će se također moći iskoristiti u svrhu usporedbe sa populacijama na Velebitu i Dinari. 

 

 

 

Predavanje "Zmije u teraristici"

Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla vas poziva na predavanje "Zmije u teraristici" koje će održati Roman Cesarec u utorak 31. ožujka 2015. godine u 18 sati u vijećnici na Biološkom odsjeku PMF-a (Rooseveltov trg 6) u sklopu Herpetoloških predavanja koje organizira HHD - Hyla.

 

 

Nakon predavanja pozivamo sve na druženje :).

O predavanju:
Što je to teraristika? Koje su najčešće terarijske životinje i jesu li opasne za ljude? Kako se drže zmije u zatočeništvu? Kako držati zmije otrovnice? Dođite, poslušajte, pitajte, naučite....

O predavaču:
Roman Cesarec pokazuje svoj interes prema zmijama od svoje 12. godine, prvenstveno zbog ljudskog straha i prezira prema njima.
Nakon što je upoznao hrvatske zmije, nabavlja egzoticne neotrovne vrste koje uzgaja, te nedugo nakon toga i prve otrovnice! Trenutno ima 10-ak vrsta i preko 20 jedinki, te skoro 13 godina iskustva u teraristici! Za vise detalja dodite na predavanje..

Nadamo se da ćete doći u što većem broju!

Joomla templates by a4joomla