Novosti Uncategorised

Rufford Small Grants Foundation konferencija u Bosni i Hercegovini

Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla u suradnji s Rufford Small Grands fondacijom i Društvom za istraživanje i zaštite biodiverziteta iz Banja Luke, organizira Rufford Small Grants Konferenciju u Bosni i Hercegovini (Banja Luka) koja će se održati od 21. - 22. ožujka 2016. godine. Ova je konferencija prvo takvo okupljanje na Balkanu. Naslov konferencije slikovit je i glasi „Priroda ne poznaje granice" (eng. Nature knows no boundaries). Ovo je jedna od mnogih RSGF konferencija koje se drže diljem svijeta s glavnim ciljem dijeljenja iskustva među dosadašnjim sudionicima Rufford Small Grants fondacije. Konferencija u Bosni i Hercegovini organizirana je kako bi povezala sve zemlje Balkana (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Makedonija, Albanija) i Tursku kako bi stvorili djelotvornu mrežu za uspješno implementiranje aktivnosti u svrhu zaštite jedinstvene prirode Balkana. Na konferenciji će prisustvovati 35 odabranih sudionika iz navedenih zemalja. Sudionici će u 15 minutnom izlaganju predstaviti rezultate svojih projekata koji su provedeni u zadnjih nekoliko godina. Ideja je RSG konferencije izložiti rezultate projekata, raspravljati o aktualnim pitanjima i novim idejama te uputiti mlade istraživače u mogućnosti prijavljivanja projekata na ovakve fondacije. U sklopu konferencije organiziran je i okrugli stol, edukativne radionice te posjet gradu Jajcu. Predavanja su ovorena za zainteresiranu javnost.
U Balkanskoj regiji, Rufford Small Grand fondacija do sada je podržala više od 85 projekata iz zaštite prirode.

 

Banja Luka

Doprinos poznavanju dvije vrste sovica na području Hrvatske i Slovenije

Ovaj je mjesec u časopisu Acta entomologica slovenica izašao malen, ali značajan rad koji donosi novi uvid u distribuciju i poznavanje dvije sestrinske vrste noćnih leptira, sovica Cryphia ochsi i Cryphia algae. Rad je napravljen u suradnji s istraživačima naše udruge iz Hrvatske te kolega iz Slovenije, a sadrži prve nalaze vrste C. ochsi u Sloveniji kao i značajno povećanje areala i poznavanja iste vrste na području obalnog dijela Hrvatske. Iako se faunistički radovi danas smatraju zastarjelima, područje Hrvatske, pa tako i većeg dijela Balkana, još je uvijek nedovoljno istraženo po pitanju flore i faune, a pogotovo entomofaune, stoga su ovakvi radovi prijeko potrebni.

 

Cryphia ochsi

Slika: Stanislav Gomboc

 

Link na publicirani rad:
https://www.researchgate.net/publication/286620175_THE_DISTRIBUTION_OF_CRYPHIA_OCHSI_BOURSIN_1940_
AND_CRYPHIA_ALGAE_FABRICIUS_1775_LEPIDOPTERA_NOCTUIDAE_IN_SLOVENIA_AND_CROATIA

Knjiga „Čudesno lijepa – prirodna baština Primorsko-goranske županije“

Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla je prisustovalo proslavi Međunarodnog dana planina u Opatiji 11. prosinca 2015. godine. Ovom je prilikom predstavljeno novo izdanje knjige „Čudesno lijepa – prirodna baština Primorsko-goranske županije". Knjigu je izdala Javna ustanova „Priroda" uz podršku Primorsko-goranske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Promocija se održala u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer gdje se održala i tradicionalna izložba fotografija. Predstavljanje knjige je moderirala ravnateljica Javne ustanove „Priroda" Sonja Šišić, a knjigu su javnosti predstavili župan Zlatko Komadina i pročelnica Koraljka Vahtar-Jurković. Prisutnima su se obratili i zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep te gradonačenik Opatije Ivo Dujmić. Osim fotografija, u paviljonu su bili izloženi i goranski proizvodi poput različitih likera, proizvoda od vune i slično. Izložba fotografija je otvorena do 20. prosinca 2015. godine, a knjiga se može pregledati na internetskoj stranici Javne ustanove „Priroda" na: www.ju-priroda.hr.

 

IUCN regionalna konferencija o zaštiti prirode

HHD-Hyla je, od 14. do 16. prosinca 2015. godine, sudjelovala na IUCN konferenciji o zaštiti prirode u Helsinkiju, koji je obuhvaćao cijelu Europu te središnju i sjevernu Aziju. Udrugu je predstavljao dr. sc. Dušan Jelić, koji je ujedno bio i jedini predstavnik iz Hrvatske. Konferencija se održava svake četiri godine, a glavni su ciljevi razmjena znanja među sudionicima te raspravljanje o budućim strategijama zaštite okoliša. Predstavljen je i IUCN globalni program 2017-2020 te su se izlagali uspjesi i rezultati IUCN članica. Hyla je član IUCN-a i dio nacionalnog odbora članica IUCN-a, a Dušan Jelić član je komisije za očuvanje vrsta. Na konferenciji je prezentirao svoj rad s IPBES-om (Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services) te njihovoj suradnji s IUCN-om. IPBES je osnovan kako bi se znanstveno djelovanje povezalo s vladama zemalja i raznim dionicima, a sve u svrhu očuvanja bioraznolikosti.

 

 

panorama

Projekt istraživanja i zaštite crnog daždevnjaka (Salamandra atra)

U petak 11. prosinca 2015. godine održano je predavanje učenicima 6. razreda, u Osnovnoj školi Sesvetska Sopnica. Cilj predavanja bio je upoznati učenike s projektom koji provodi Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje Atra u suradnji s HHD-Hyla. Na predavanju se govorilo o biologiji i rasprostranjenosti vrste crni daždevnjak (Salamandra atra), s posebnim naglaskom na hrvatsku populaciju. Isto tako, raspravljalo se o prijetnjama i zaštiti vodozemaca i gmazova. Učenici su također bili upoznati s načinom na koji se provode terenska istraživanja, laboratorijski rad te kako se obrađuju podaci. S obzirom na iskazanu zainteresiranost i susretljivost profesora i djece, ovim putem se zahvaljujemo Osnovnoj školi Sesvetska Sopnica jer je drugi put sudjelovala u našem edukativnom programu.

 

 

Kata 2

Klimatske promjene iz žablje perspektive

            Od 30. studenog pa sve do 11. prosinca 2015. godine, održava se dugo očekivana konferencija o klimatskim promjenama u Parizu. Cilj je konferencije da se prvi put nakon 20 godina postigne univerzalni dogovor oko klime i klimatskih promjena na našem planetu, koji bi uključivao sve zemlje članice UN-a. U susret toj iznimno važnoj konferenciji donosimo kratki osvrt na utjecaj zabrinjavajućeg povećavanja temperature na život vodozemaca i gmazova, s naglaskom na naše krajeve.

    

Opširnije:Klimatske promjene iz žablje perspektive

Istraživanje invazivne herpetofaune na području grada Zagreba

 

Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla obavilo je monitoring stranih invazivnih vrsta herpetofaune na vodenim površinama unutar dva zaštićena područja grada Zagreba, i to na području Spomenika parkovne arhitekture park Maksimir i Značajnog krajobraza Savica. Istraživanja su se vršila u razdoblju od rujna do listopada 2015. godine. Naručitelj projekta bila je Javna ustanova Maksimir. U Hrvatskoj postoje tri vrste alohtonih kornjača, crvenouha kornjača (Trachemys scripta), kineska mekoštitka (Pelodiscus sinensis) i lažna geografska kornjača (Graptemys pseudogeographica), a dvije podvrste roda Trachemys zabilježene na istraživanom području su Trachemys scripta scripta i T. s. elegans, koje prirodno nastanjuju jugoistočni dio SAD-a. Monitoring se vršio na način da su se jedinke vrste T. scripta prebrojavale na temelju tri zasebne metodologije kako bi se testirala njihova efikasnost na zadanim lokalitetima. Rezultati procjene najbolje su ispali za metodu linijskih transekata s obale. Procijenjena brojnosti jedinki za područje Maksimira iznosi između 500 i 700 jedinki, dok procjena za Savicu iznosi približno 100 jedinki. Jezera na Savici i u Maksimiru nalaze se u urbanom dijelu grada Zagreba, a broj stranih crvenouhih kornjača velik je i radi se o lokalitetima koji su blizu ili su povezani s glavnim riječnim sustavom (rijeka Sava), te je zbog toga potrebno pratiti trend populacije i izraditi plan upravljanja ovom vrstom.

Maksimir

Joomla templates by a4joomla