Istraživanje invazivne herpetofaune na području grada Zagreba

 

Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla obavilo je monitoring stranih invazivnih vrsta herpetofaune na vodenim površinama unutar dva zaštićena područja grada Zagreba, i to na području Spomenika parkovne arhitekture park Maksimir i Značajnog krajobraza Savica. Istraživanja su se vršila u razdoblju od rujna do listopada 2015. godine. Naručitelj projekta bila je Javna ustanova Maksimir. U Hrvatskoj postoje tri vrste alohtonih kornjača, crvenouha kornjača (Trachemys scripta), kineska mekoštitka (Pelodiscus sinensis) i lažna geografska kornjača (Graptemys pseudogeographica), a dvije podvrste roda Trachemys zabilježene na istraživanom području su Trachemys scripta scripta i T. s. elegans, koje prirodno nastanjuju jugoistočni dio SAD-a. Monitoring se vršio na način da su se jedinke vrste T. scripta prebrojavale na temelju tri zasebne metodologije kako bi se testirala njihova efikasnost na zadanim lokalitetima. Rezultati procjene najbolje su ispali za metodu linijskih transekata s obale. Procijenjena brojnosti jedinki za područje Maksimira iznosi između 500 i 700 jedinki, dok procjena za Savicu iznosi približno 100 jedinki. Jezera na Savici i u Maksimiru nalaze se u urbanom dijelu grada Zagreba, a broj stranih crvenouhih kornjača velik je i radi se o lokalitetima koji su blizu ili su povezani s glavnim riječnim sustavom (rijeka Sava), te je zbog toga potrebno pratiti trend populacije i izraditi plan upravljanja ovom vrstom.

Maksimir

Joomla templates by a4joomla