countryside1.jpgcountryside2.jpghyla1.jpghyla2.jpg

Novosti

Udruga Hyla/Association Hyla Uncategorised

Istraživanje jedine poznate populacije riđovke u Varaždinskoj županiji

Unatoč činjenici da je riđovka, Vipera berus, najrasprostranjenija vrsta terestričke zmije na svijetu, njezine populacije u Republici Hrvatskoj vrlo su ugrožene. Širenje obradivih površina, prekomjerno korištenje pesticida, ubrzana deforestacija i fragmentacija staništa širenjem ljudskih naselja svakako su glavni razlozi ugroženosti hrvatskih populacija. Upravo iz tog razloga, svaki novi nalaz riđovke od velike je važnosti. Članovi Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla (Paula Dvorski i Igor Vilaj) 6. ožujka 2016. godine posjetili su jedinu zasad poznatu populaciju riđovke u Varaždinskoj županiji u mjestu Lunjkovec, nedaleko od grada Ludbrega. Prisutnost ove populacije otkrivena je tek 2014. godine u sklopu projekta „Istraživanja herpetofaune Varaždinske županije s posebnim naglaskom na zmije otrovnice" koju je financirala Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na području Varaždinske županije.

 

 

Vara Igor


 

Tijekom terenskog izlaska pronađene su dvije jedinke riđovke (juvenilna jedinka i odrasli mužjak). Zbog intenzivnih kiša posljednih tjedana šuma je pretežito poplavljenja što otežava istraživanje. No s obzirom da proljeće još nije službeno ni počelo, a priroda se tek budi ovo je itekako uspješan terenski izlazak. Osim riđovke, članovi su uočili aktivnost malog vodenjaka (Lissotriton vulgaris) te šumske smeđe žabe (Rana dalmatina).

 

Vara ridjovka

 

 


Uočen je i značajan ljudski utjecaj jer je jedna velika livada usred šume pretvorena u oranicu, što bi moglo imati značajne posljedice na ovdašnju populaciju riđovke te je svakako nužno pratiti daljni razvoj situacije. Navedena činjenica samo upućuje na važnost stalnog monitoringa spomenute populacije.

 

Vara polje
Članovima HHD-Hyla velika je želja nastaviti monitoring spomenute populacije Capture Mark Recapture metodom, kako bi prikupili dodatna saznanja o ovoj izoliranoj i ugroženoj vrsti. Nadamo se da će u budućnosti postojati veći interes za financiranje ovog istraživanja.

 

Vara lijepa ridjovka

Inventarizacija leptira i vretenaca u Varaždinskoj županiji, 2015

Europska unija obavezala se štititi biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine, te je u svrhu toga uspostavila Natura 2000 ekološku mrežu. Ta mreža sastavljena je od područja koja su važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova unutar Europske unije. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. U Hrvatskoj je dosad proglašeno oko 1.100 Natura 2000 područja, a jedno od njih su i livade uz rijeku Bednju u Varaždinskoj županiji.


Kako su Natura 2000 područja u Hrvatskoj od posebne važnosti budući da doprinose očuvanju ugroženih divljih vrsta i staništa, odlučili smo provesti projekt inventarizacije danjih leptira i vretenaca livada uz rijeku Bednju. Budući da su zakonom sve vrste vretenaca zaštićene, inventarizacija faune vretenaca, ali i faune leptira Natura 2000 područja povećava važnost i značaj samih zaštićenih područja.

Projekt je financirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije.

 bednja 5

 

Na istraživanom području zabilježili smo ukupno 47 vrsta dnevnih leptira. Ovo je poprilično visok broj vrsta, ukoliko uzmemo u obzir da su sva posjećena staništa prilično jednolika i općenito ne predstavljaju pogodna staništa za veliki broj dnevnih leptira. Ukoliko tu brojku stavimo u kontekst faune Hrvatske, koja zasad broji 195 vrsta, možemo zaključiti da na istraživanim livadama možemo pronaći gotovo 25% faune Hrvatske. Ovo ukazuje na visoku raznolikost ovog područja i na važnost za očuvanje istog. Tijekom istraživanja zabilježili smo tri Natura 2000 vrste leptira te šest vrsta s Crvenog popisa leptira Hrvatske.

 

 bednja 3     Bednja 1

 

Tijekom istraživanja zabilježili smo ukupno 23 vrste vretenaca. Broj vrsta utvrđenih za faunu vretenaca vlažnih livada uz rijeku Bednju predstavlja 32,39% od ukupnog broja vrsta vretenaca u Hrvatskoj. Tako mali broj zabilježenih vrsta vretenaca očekivan je, budući da smo se tijekom istraživanja koncentrirali samo na Natura 2000 staništa unutar kojih nije bilo puno vodenih tijela. Tijekom istraživanja zabilježili smo jednu Natura 2000 vrstu te tri vrste s Crvenog popisa vretenaca Hrvatske.

 

Ugroženost

Unatoč tome što sve posjećene lokacije spadaju u zaštićeno Natura 2000 područje, prilikom terenskih obilazaka primjetili smo nepravilno upravljanje staništem. Glavni negativni utjecaj kojeg smo primjetili bilo je paljenje dijelova livada, koje služi kao zamjena za uklanjanje pokošene vegetacije s njih. Ovo je neprimjeren način upravljanja livadama koje se nalaze unutar Natura 2000 područja, budući da se na ovaj način unište svi kukci prisutni na tom području, uključujući i jajašca i gusjenice leptira. Ovakva praksa izuzetno je neprimjerena i potrebna je stroža kontrola od strane odgovornih tijela. Umjesto paljenja, potrebno je fizičko uklanjanje pokošenog biljnog materijala s livade, kako bi se spriječio razvoj drugog stanišnog tipa i naseljavanje invazivnih biljaka.

 bednja 4

 

Kako bismo dali još veći značaj Natura 2000 livadama uz rijeku Bednju, tijekom 2016. godine ćemo nastaviti suradnju s Javnom ustanovom te inventarizirati faunu noćnih leptira na Natura 2000 livadama.

Postojnska čovječja ribica – u iščekivanju „bebe zmaja“

U popularnoj slovenskoj Postojnskoj jami koju godišnje posjeti preko milijun turista, ovih se dana sva pozornost usredotočila na jaja čovječje ribice (Proteus anguinus), svima poznatog i omiljenog endema dinarskog krša. Ženka ovog osjetljivog vodozemca kojeg se može naći i u raznim krškim predjelima Hrvatske izlegla je između 50 i 60 jaja, od kojih tri pokazuju znakove rasta.


Ne zna se koliko će se jedinki izleći i koliko vremena će za to biti potrebno, iako se procjenjuje da bi prvo izlijeganje moglo biti za otprilike četiri mjeseca. Upravo zbog slabih saznanja o razmnožavanju ove plahe životinje ovo bi proučavanje legla moglo biti iznimno korisno za daljnja reproduktivna istraživanja čovječje ribice.

 

Ova vijest pobudila je svjetsko zanimanje, pa je BBC na svojim stranicama objavio članak o Postojnskoj čovječjoj ribici, te kratki radijski prilog (BBC News portal i BBC World Service Radio). Izjave je danas dao i član Hyle dr.sc. Dušan Jelić, koji ima iskustva s proučavanjem čovječje ribice u Hrvatskoj.

 

Svi s uzbuđenjem iščekuju hoće li se zabilježiti izlijeganje čovječjih ribica i koliko će takozvanih „beba zmajeva" ugledati svjetlo (ili mrak?) dana u Postojni. Veselimo se novim zmajskim pridošlicama i čestitamo našim slovenskim kolegama na ovom pothvatu.

 

Proteus manja

 

Više o vijesti na sljedećem linku: BBC vijest

Link za radijski prilog (vijest počinje oko 14:00): BBC radio prilog

Ovaj tjedan u herpetologiji 24.02.2016

 

OTUH hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na sliku se otvara prozor s poveznicama na svaku pojedinu vijest. Kliknite na naslov vijesti kako biste saznali više.

INTERREG Slo-Hrv, radionica u Opatiji

Program INTERREG EUROPE pokrenut je s ciljem jačanja učinaka kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i nasljednik je programa INTERREG IVC koji je bio aktivan u prošlom programskom razdoblju. Cilj je programa smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja te održivosti okoliša.

 

interreg si-hr hr rgb

 

Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju otvorile su nam se mogućnosti za sudjelovanje na raznim programima, među kojima je i INTERREG Europe.
Dana 18. siječnja 2016. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program suradnje INTERREG Slovenija - Hrvatska. Cilj programa je potaknuti Hrvatsku i Sloveniju da uz pomoć prekogranične suradnje riješe zajedničke izazove identificirane u pograničnom području te da promiču održivo, sigurno i vitalno granično područje podržavajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima.

 

Dana 22. veljače 2016. održana je u Opatiji informativna radionica na kojoj je predstavljen otvoren poziv, natječajna dokumentacija te sve najbitnije informacije za prijavitelje.

Članovi Hyle su prisustvovali na radionici, budući da će kao partneri sudjelovati na prijavi INTERREG projekta.

 

interreg opatija1  interreg opatija3

Radionica o strateškom planiranju Hyle

U tjednu između 15. i 19.2.2016. godine održana je radionica daljnjeg strukturiranja našeg društva, kao i jačanja jednog od najznačajnijih projekata kojeg naše društvo planira izvršiti u sljedeće dvije godine. Radionicu je financirala Fondacija MAVA, a moderator je radionice bila Ilke Tilders iz organizacije Foundation of Success (FOS). Na radionici su sudjelovali i naši strateški partneri iz Hrvatske i regije; BIOM, WWF Adria, IUCN SEE, ATRA i HIB.

 

 

MAVA Zid


U sklopu radionice upoznali smo se s metodologijom Otvorenih standarda (eng. Open standards) i izradili novu Teoriju promjene naše udruge baziranu na našem trogodišnjem strateškom planu.
U drugom smo dijelu radionice u suradnji s našim partnerima raspravili zajedničko sudjelovanje u nadolazećem projektu te osnažili odnose među našim organizacijama. Minuli tjedan bio je intelektualno zahtjevan i dugotrajan, no smatramo da ćemo novo stečena znanja moći koristiti za poboljšanje daljnjeg rada kao i statusa naše organizacije u budućnosti.

 

MAVA Sastanak-crop


Ovim se putem najsrdačnije zahvaljujemo Fondaciji MAVA za svu pomoć koju nam je pružala i koju nam još uvijek pruža u razvoju naše organizacije. Zahvaljujemo se i svim partnerima koji su sudjelovali u ovoj izuzetno važnoj radionici. Smatramo da smo izgradili dobre temelje buduće suradnje i predstoje nam mnogi zanimljivi projekti!

 

MAVA Zajednička petak-crop

Herpetološko predavanje 25/02/2016

Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla vas poziva na predavanje "OTROV POSKOKA - nedovoljno istraženi svijet biomolekula" koje će održati dr. sc. Beata Halassy u četvrtak 25. veljače 2016. godine u 18 sati u predavaonici BO 2 na Biološkom odsjeku PMF-a u sklopu Herpetoloških predavanja koje organizira HHD - Hyla.

 

 
Nakon predavanja pozivamo sve na druženje :).


Predavanje će dati pregled dosad poznatih informacija o sastavu otrova poskoka te o mehanizmima djelovanja pojedinih njegovih komponenti koji dovode do kliničke slike. Bit će govora o otrovu poskoka kao antigenu za proizvodnju protuotrova te o problemima koji postoje uslijed poznate varijabilnosti u sastavu otrova poskoka. Nadalje, predavanje će dotaknuti i probleme koji proizlaze iz razlike u učincima otrova poskoka na ljude i na pokusne životinje. 
 
Predavanje drži:
Dr. sc. Beata Halassy znanstveni je savjetnik Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u ZagrebuStudij molekularne biologije PMF-a Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994., magistrirala je 1998., a doktorirala 2003., sve u polju biologije na istom sveučiištu. 18 je godina (1995.-2013) radila u Odjelu za istraživanje i razvoj Imunološkog zavoda, kroz koji je stekla iskustva u razvojnim studijama, optimizacija metoda i validaciji metoda prema regulatornim zahtjevima farmaceutske industrije i industrije imunobioloških lijekova. U fokusu njenog znanstvenog interesa su studije imunogeničnosti kompleksnih antigena (zmijskih otrova, animalnih virusa), kemijska, farmakološka, toksikološka i imunološka svojstva prirodnih toksina, in vitro alternative biološkim in vivo testovima, mehanizmi djelovanja adjuvanata, validacije bioeseja.
 
Halassy predavanje
 

Istraživanje herpetofaune u okviru projekta „LOKNA“ na otoku Krku

Projekt LOKNA odobren je u okviru Operativnog programa teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a vodeći partner je Javna ustanova „Priroda". Projekt je najvećim dijelom sufinanciran  iz  općeg  proračuna  EU  – Europskog  fonda  za  regionalni  razvoj. Cilj projekta očuvanje je i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa. Jedan takav primjer revitalizacije možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Novi List - revitalizacija lokve


Realizacija aktivnosti u okviru projekta LOKNA započela je u veljači 2015., a završetak projekta planiran je u svibnju 2016. Glavni dio aktivnosti u Hrvatskoj provodi se na otoku Krku, gdje se u suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima vrši popisivanje 60 lokvi te prirodoslovna istraživanja tri odabrane lokve (istražuju se vretenca, floristika, šišmiši, herpetofauna i ptice), postavlja se poučna staza o krškim lokvama i zajednička izložba fotografija, edukativna radionica te završna konferencija projekta. U okviru projekta izrađuje se zajednička GIS baza vodenih biotopa na prekograničnom području i web stranica projekta. Važan je segment projekta tisak višejezičnih edukativno-promotivnih materijala, i to letka, plakata i brošure, koji pridonose vidljivosti i prepoznatljivosti projekta te podizanju svijesti i edukaciji lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista. Kratku obavijest o nekim istraživanim skupinama pročitajte ovdje: Novi List - LOKNA

 

Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla sudjelovalo je na projektu LOKNA kao suradnik u prirodoslovnim istraživanjima s ciljem popisivanja vrsta vodozemaca i gmazova koji obitavaju na tri lokve na otoku Krku: lokva Omatine, lokva kod manjeg hrasta i lokva kod Poljica, zajedno s njihovim pripadajućim kopnenim staništem. Na te je tri lokacije pronađeno pet vrsta vodozemaca i gmazova. Jedna od njih je i velika zelena žaba koja je bila i najbrojnija (Slika 1).

 

Velikazelenazaba

Slika 1. Velika zelena žaba, Pelophylax ridibundus

 

Ovim je istraživanjem pronađena i žutouha kornjača, Trachemys scripta scripta, vrsta s područja Sjedinjenih Američkih Država. Ove se kornjače u Hrvatskoj koriste kao kućni ljubimci i to je razlog njihova unosa. U prirodi se pojavljuju zbog toga što ih ljudi, kada se više ne žele brinuti za njih, puštaju u prirodu. Ova se podvrsta dobro prilagođava našim klimatskim uvjetima te tako dolazi u kompeticiju s našim zavičajnim svojtama (npr. barska kornjača, Emys orbicularis) u korištenju hrane, ali i mjesta za sunčanje, te ju zbog toga zovemo stranom invazivnom vrstom.

Joomla templates by a4joomla