countryside1.jpgcountryside2.jpghyla1.jpghyla2.jpg

Novosti

Uncategorised Uncategorised

Obnova lokve na Donjem Kamenjaku, 2015

U proljeće 2015. godine, suradnjom Javne ustanove Kamenjak, Udruge Kal i Hrvatskog herpetološkog društva - Hyla obnovljena je lokva na području Donjeg Kamenjaka.
Sve lokve predstavljaju neizmjerno bogatstvo ekosustava, budući da služe kao izvori pitke vode za npr. gmazove, ptice, sisavce, ali i kao stanište za brojne životinjske vrste (beskralježnjaci, ribe, vodozemci).

 

obnova lokve 1   obnova lokve 2   obnova lokve 3


Nakon obnove, članovi HHD-Hyla posjećivali su lokvu jednom mjesečno kako bi pratili dinamiku naseljavanja raznih životinja, s posebnim naglaskom na herpetofaunu i vretenca. Tijekom svih posjeta, oko novoobnovljene lokve, ali niti u njoj nismo zamijetili niti jednog predstavnika vodozemaca i gmazova vezanih za vodu. To je sasvim razumljivo, budući da lokva dugo vremena nije bila povoljno stanište za mriješćenje vodozemaca i treba proći neko vremensko razdoblje da određene vrste dođu na lokvu.


Za razliku od herpetofaune, vretenca su se na lokvi počela pojavljivati već dva mjeseca nakon njezine obnove. To nije iznenađujuće budući da vretenca lete i samim je time proces naseljavanja brži. U periodu od srpnja do listopada 2015. godine ukupno smo na novoobnovljenoj lokvi zabilježili 14 vrsta vretenaca.


Osim beskralježnjaka na lokvi smo zamijetili i ptice te tragove divljači, a sve to pokazuje kolika je ogromna bila potreba za njezinom obnovom.

Herpetološko predavanje 15/03/2016

HHD - Hyla poziva vas na predavanje "MAROKO - KAKO TO RADE PRAVI BERBERI!" koje će održati naša zaposlenica Katarina Koller, mag. biol. exp. u utorak 15. ožujka 2016. godine u 18 sati u vijećnici na Biološkom odsjeku PMF-a u sklopu predavanja koje organizira HHD - Hyla.

 

Nakon predavanja pozivamo sve članove na ugodno druženje.

 

O predavanju:

Maroko se nalazi u jednoj od biološki najraznovrsnijih regija sjeverne Afrike! Egzotična je zemlja koja se nalazi na prijelazu arapskog i muslimanskog te svijeta pruža prvi okus Afrike za većinu Europljana. Pridružite nam se na ovom zanimljivom predavanju i saznajte kakve je sve životinjske vrste, prirodne fenomene, strane mirise, kulture, izolirane planinske regije, uzburkane oceane, pustinjska prostranstva i berberska sela zabilježila zaposlenica Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla, Katarina Koller. Isto tako, pokušat će vam prenijeti najmaštovitija trgovanja i prijateljstva te „brzi tečaj kako postati vrhunski biznismen uz praktičnu primjenu". Duboko udahnite i uronite u ovu pustolovinu s nama u utorak, 15.03.2016. Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku.

 

Predavanje drži:

Katarina Koller, mag. biol. exp., zaposlenica HHD - Hyla od 2014. godine. Diplomirala je 2013. godine s temom „Rasprostranjenost i zaštita vrste Proteus anguinus Laurenti, 1768 u Hrvatskoj". U uredu HHD – Hyla, između ostalog, radi na „Projektu zaštite čovječje ribice u Hrvatskoj", a u slobodno vrijeme bavi se speleologijom. Član je PDS Velebita i Speleološkog odsjeka Velebit.

 

Koller Maroko 2

Ovaj tjedan u herpetologiji 09.03.2016

 

OTUH II hr

 

Klikom na sliku otvara se prozor s poveznicama na svaku pojedinu vijest. Kliknite na naslov vijesti kako biste saznali više.

Istraživanje jedine poznate populacije riđovke u Varaždinskoj županiji

Unatoč činjenici da je riđovka, Vipera berus, najrasprostranjenija vrsta terestričke zmije na svijetu, njezine populacije u Republici Hrvatskoj vrlo su ugrožene. Širenje obradivih površina, prekomjerno korištenje pesticida, ubrzana deforestacija i fragmentacija staništa širenjem ljudskih naselja svakako su glavni razlozi ugroženosti hrvatskih populacija. Upravo iz tog razloga, svaki novi nalaz riđovke od velike je važnosti. Članovi Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla (Paula Dvorski i Igor Vilaj) 6. ožujka 2016. godine posjetili su jedinu zasad poznatu populaciju riđovke u Varaždinskoj županiji u mjestu Lunjkovec, nedaleko od grada Ludbrega. Prisutnost ove populacije otkrivena je tek 2014. godine u sklopu projekta „Istraživanja herpetofaune Varaždinske županije s posebnim naglaskom na zmije otrovnice" koju je financirala Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na području Varaždinske županije.

 

 

Vara Igor


 

Tijekom terenskog izlaska pronađene su dvije jedinke riđovke (juvenilna jedinka i odrasli mužjak). Zbog intenzivnih kiša posljednih tjedana šuma je pretežito poplavljenja što otežava istraživanje. No s obzirom da proljeće još nije službeno ni počelo, a priroda se tek budi ovo je itekako uspješan terenski izlazak. Osim riđovke, članovi su uočili aktivnost malog vodenjaka (Lissotriton vulgaris) te šumske smeđe žabe (Rana dalmatina).

 

Vara ridjovka

 

 


Uočen je i značajan ljudski utjecaj jer je jedna velika livada usred šume pretvorena u oranicu, što bi moglo imati značajne posljedice na ovdašnju populaciju riđovke te je svakako nužno pratiti daljni razvoj situacije. Navedena činjenica samo upućuje na važnost stalnog monitoringa spomenute populacije.

 

Vara polje
Članovima HHD-Hyla velika je želja nastaviti monitoring spomenute populacije Capture Mark Recapture metodom, kako bi prikupili dodatna saznanja o ovoj izoliranoj i ugroženoj vrsti. Nadamo se da će u budućnosti postojati veći interes za financiranje ovog istraživanja.

 

Vara lijepa ridjovka

Inventarizacija leptira i vretenaca u Varaždinskoj županiji, 2015

Europska unija obavezala se štititi biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine, te je u svrhu toga uspostavila Natura 2000 ekološku mrežu. Ta mreža sastavljena je od područja koja su važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova unutar Europske unije. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. U Hrvatskoj je dosad proglašeno oko 1.100 Natura 2000 područja, a jedno od njih su i livade uz rijeku Bednju u Varaždinskoj županiji.


Kako su Natura 2000 područja u Hrvatskoj od posebne važnosti budući da doprinose očuvanju ugroženih divljih vrsta i staništa, odlučili smo provesti projekt inventarizacije danjih leptira i vretenaca livada uz rijeku Bednju. Budući da su zakonom sve vrste vretenaca zaštićene, inventarizacija faune vretenaca, ali i faune leptira Natura 2000 područja povećava važnost i značaj samih zaštićenih područja.

Projekt je financirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije.

 bednja 5

 

Na istraživanom području zabilježili smo ukupno 47 vrsta dnevnih leptira. Ovo je poprilično visok broj vrsta, ukoliko uzmemo u obzir da su sva posjećena staništa prilično jednolika i općenito ne predstavljaju pogodna staništa za veliki broj dnevnih leptira. Ukoliko tu brojku stavimo u kontekst faune Hrvatske, koja zasad broji 195 vrsta, možemo zaključiti da na istraživanim livadama možemo pronaći gotovo 25% faune Hrvatske. Ovo ukazuje na visoku raznolikost ovog područja i na važnost za očuvanje istog. Tijekom istraživanja zabilježili smo tri Natura 2000 vrste leptira te šest vrsta s Crvenog popisa leptira Hrvatske.

 

 bednja 3     Bednja 1

 

Tijekom istraživanja zabilježili smo ukupno 23 vrste vretenaca. Broj vrsta utvrđenih za faunu vretenaca vlažnih livada uz rijeku Bednju predstavlja 32,39% od ukupnog broja vrsta vretenaca u Hrvatskoj. Tako mali broj zabilježenih vrsta vretenaca očekivan je, budući da smo se tijekom istraživanja koncentrirali samo na Natura 2000 staništa unutar kojih nije bilo puno vodenih tijela. Tijekom istraživanja zabilježili smo jednu Natura 2000 vrstu te tri vrste s Crvenog popisa vretenaca Hrvatske.

 

Ugroženost

Unatoč tome što sve posjećene lokacije spadaju u zaštićeno Natura 2000 područje, prilikom terenskih obilazaka primjetili smo nepravilno upravljanje staništem. Glavni negativni utjecaj kojeg smo primjetili bilo je paljenje dijelova livada, koje služi kao zamjena za uklanjanje pokošene vegetacije s njih. Ovo je neprimjeren način upravljanja livadama koje se nalaze unutar Natura 2000 područja, budući da se na ovaj način unište svi kukci prisutni na tom području, uključujući i jajašca i gusjenice leptira. Ovakva praksa izuzetno je neprimjerena i potrebna je stroža kontrola od strane odgovornih tijela. Umjesto paljenja, potrebno je fizičko uklanjanje pokošenog biljnog materijala s livade, kako bi se spriječio razvoj drugog stanišnog tipa i naseljavanje invazivnih biljaka.

 bednja 4

 

Kako bismo dali još veći značaj Natura 2000 livadama uz rijeku Bednju, tijekom 2016. godine ćemo nastaviti suradnju s Javnom ustanovom te inventarizirati faunu noćnih leptira na Natura 2000 livadama.

Postojnska čovječja ribica – u iščekivanju „bebe zmaja“

U popularnoj slovenskoj Postojnskoj jami koju godišnje posjeti preko milijun turista, ovih se dana sva pozornost usredotočila na jaja čovječje ribice (Proteus anguinus), svima poznatog i omiljenog endema dinarskog krša. Ženka ovog osjetljivog vodozemca kojeg se može naći i u raznim krškim predjelima Hrvatske izlegla je između 50 i 60 jaja, od kojih tri pokazuju znakove rasta.


Ne zna se koliko će se jedinki izleći i koliko vremena će za to biti potrebno, iako se procjenjuje da bi prvo izlijeganje moglo biti za otprilike četiri mjeseca. Upravo zbog slabih saznanja o razmnožavanju ove plahe životinje ovo bi proučavanje legla moglo biti iznimno korisno za daljnja reproduktivna istraživanja čovječje ribice.

 

Ova vijest pobudila je svjetsko zanimanje, pa je BBC na svojim stranicama objavio članak o Postojnskoj čovječjoj ribici, te kratki radijski prilog (BBC News portal i BBC World Service Radio). Izjave je danas dao i član Hyle dr.sc. Dušan Jelić, koji ima iskustva s proučavanjem čovječje ribice u Hrvatskoj.

 

Svi s uzbuđenjem iščekuju hoće li se zabilježiti izlijeganje čovječjih ribica i koliko će takozvanih „beba zmajeva" ugledati svjetlo (ili mrak?) dana u Postojni. Veselimo se novim zmajskim pridošlicama i čestitamo našim slovenskim kolegama na ovom pothvatu.

 

Proteus manja

 

Više o vijesti na sljedećem linku: BBC vijest

Link za radijski prilog (vijest počinje oko 14:00): BBC radio prilog

Ovaj tjedan u herpetologiji 24.02.2016

 

OTUH hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na sliku se otvara prozor s poveznicama na svaku pojedinu vijest. Kliknite na naslov vijesti kako biste saznali više.

INTERREG Slo-Hrv, radionica u Opatiji

Program INTERREG EUROPE pokrenut je s ciljem jačanja učinaka kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i nasljednik je programa INTERREG IVC koji je bio aktivan u prošlom programskom razdoblju. Cilj je programa smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja te održivosti okoliša.

 

interreg si-hr hr rgb

 

Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju otvorile su nam se mogućnosti za sudjelovanje na raznim programima, među kojima je i INTERREG Europe.
Dana 18. siječnja 2016. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program suradnje INTERREG Slovenija - Hrvatska. Cilj programa je potaknuti Hrvatsku i Sloveniju da uz pomoć prekogranične suradnje riješe zajedničke izazove identificirane u pograničnom području te da promiču održivo, sigurno i vitalno granično područje podržavajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima.

 

Dana 22. veljače 2016. održana je u Opatiji informativna radionica na kojoj je predstavljen otvoren poziv, natječajna dokumentacija te sve najbitnije informacije za prijavitelje.

Članovi Hyle su prisustvovali na radionici, budući da će kao partneri sudjelovati na prijavi INTERREG projekta.

 

interreg opatija1  interreg opatija3

Joomla templates by a4joomla