countryside1.jpgcountryside2.jpghyla1.jpghyla2.jpg

Novosti

Udruga Hyla/Association Hyla Uncategorised

Istraživanje vodozemaca i gmazova na području šume Žutice

 Završeno je istraživanje vodozemaca i gmazova na području šume Žutice. Šuma Žutica nalazi se u poplavnoj zoni Lonjskog polja, južno od Ivanić-Grada, otprilike 30 km od Zagreba.

Cilj je ovog projekta bio inventarizirati vodozemce i gmazove na području šume Žutice tijekom 2016. godine kako bi se ubuduće moglo pratiti stanje ovih vrsta na tom području. Inventarizacija se odradila u sklopu projekta "Čudesna šuma Žutica" u sklopu međunarodnog projekta ''Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina'' kojeg provodi Javna ustanova „Zeleni prsten" Zagrebačke županije, uz sufinanciranje njemačke zaklade EuroNatur.

Od navedenih Natura2000 vrsta prisutnih u Hrvatskoj, zabilježili smo crvenog mukača Bombina bombina (Linnaeus, 1758), barsku kornjaču Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) i velikog dunavskog vodenjaka Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903). Zabilježene su i neke strogo zaštićene vrste na istraživanom području: gatalinka - Hyla arborea (Linnaeus, 1758), šumska smeđa žaba - Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838, močvarna smeđa žaba - Rana arvalis Nilsson, 1842, livadna gušterica - Lacerta agilis Linnaeus, 1758, smukulja - Coronella austriaca (Laurenti, 1768). Od ostalih vrsta, koje nisu u ove dvije kategorije, zabilježene su još i: riđovka - Vipera berus Linnaeus, 1758., sljepić – Anguis fragilis Linnaeus, 1758 te bjelouška – Natrix natrix. (Linnaeus, 1758). Našim istraživanjem zabilježeno je ukupno 15 vrsta, od čega devet vrsta vodozemaca i šest vrsta gmazova.

 

Lonjica

Rijeka Lonjica


Većina staništa koja smo obišli bila su u dobrom stanju. Samo je na nekim područjima zabilježen krupni otpad ili onečišćena voda. Na obiđenim lokacijama nalaze se i naftne bušotine, od kojih je na nekima zabilježena nafta na tlu ili u vodi pokraj bušotine.

 

Velika zelena žaba

Velika zelena žaba


Žutica je dobar primjer područja na kojem čovjek i priroda žive zajedno, ali smatramo da treba paziti na izljeve nafte iz bušotina i sanirati nastalu štetu u što kraćem mogućem roku kako ne bi ugrožavala živi svijet u bližoj okolini.

 

Riđovka

Riđovka

Revizorsko izvješće za 2015. godinu

Na dolje navedenim poveznicama možete pronaći izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu u godišnje financijsko izvješće i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu Hrvatskog herpetološkog društva - Hyla. Revizija je financirana od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u sklopu Institucionalna potpore stabilizaciji i/ili razvoju udruge.

 

Revizorsko izvješće 2015.

Godišnje financijsko izvješće za 2015.

 

mali rgb

Ovaj tjedan u herpetologiji 21.06.2016

 

OTUH VIII hr

 

Klikom na sliku otvara se prozor s poveznicama na svaku pojedinu vijest. Kliknite na naslov vijesti kako biste saznali više.

Intervencija na dojavu o zmiji u Zagrebu

Prekjučer popodne naš Mladen Zadravec dobio je dojavu o zmiji u dvorištu kuće na zapadnom dijelu Zagreba, u podsljemenskoj zoni, na samom rubu grada. Nakon kratke potrage, utvrdio je da je riječ o mladom mužjaku Eskulapove zmije (bjelica, smuk; Zamenis longissimus). To je uobičajena vrsta u zagrebačkoj okolici, ali i na nekim mjestima i unutar samog grada. Potpuno je bezopasna, neotrovnica je te je vrlo korisna jer se hrani miševima, štakorima i drugim sitnim sisavcima.
Zakonom je strogo zaštićena vrsta i ne smije se ubijati. Intervencija je prošla mirno, bez stresa za sve sudionike, uz maksimalnu suradnju same zmije. Pretpostavljamo da je slučajno zalutao, možda zbog radova koji su se nedavno izvodili u blizini.

 

Bjelica low

 

Detaljnije o njoj možete pročitati na sljedećim poveznicama ili na našoj stranici na popisu vodozemaca i gmazova Hrvatske:

Bjelica 1

Bjelica 2

Edukativna radionica „Čovječja ribica i podzemlje“ u sklopu jame Baredine

Od srijede 25. do petka 27.5.2016. godine Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla uz sponzorstvo HEP-a, organiziralo je kratke edukativne radionice u sklopu kompleksa jame Baredine u Novoj Vasi, vlasnika Silvija Legovića. Radionice su bile interaktivnog karaktera, a tematski su pokrivale osobine čovječje ribice, ostale fascinantne podzemne vrste Dinarida te podzemne i nadzemne elemente krša, sve namijenjeno djeci osnovnih i srednjih škola.

 

HEP logo update 2  

Članak 2

 


Dvadesetominutne radionice sastojale su se od četiri dijela, a bile su namijenjene grupama djece koje su čekale na svoj red za ulazak u jamu. U prvom dijelu djeci su se podijelili papirići na kojima su bile napisane razne prilagodbe čovječje ribice na život u podzemlju. Neke su od prilagodbi bile lažne pa su učenici morali zajedničkim dogovaranjem dokučiti koje su prave a koje su krive. Sljedeća je vježba bila spojiti odgovarajuće rekorde podzemnih vrsta Dinarida s fotografijama vrsta, primjerice rečenicu „Jedina prava podzemna vrsta s krilima na svijetu" povezati s fotografijom novootkrivenog kukca špiljske hajdi (Troglocadius hajdi). Na velikoj su slici profila Pazinske jame bile postavljene fotografije raznih nadzemnih, povremeno podzemnih i podzemnih vrsta, a učenici su trebali izabrati samo one koje žive u podzemlju. I za kraj, učenici su se učili prepoznavati podzemne i nadzemne elemente krša, poput siga, ponora i škrapa, usput učeći razliku između špilja i jama, a sve to uz pomoć jednostavnih slika profila podzemlja. Kroz cijelu radionicu društvo nam je pravio i ogroman silikonski model čovječje ribice koji je bio preimenovan sa svakom novom grupom djece.

 

Grupna


Kroz našu radionicu tijekom tri dana prošlo je oko 400 djece iz sljedećih škola diljem Hrvatske: Osnovna škola Mertojak iz Splita, OŠ Žminj, OŠ Sveti Matej iz Viškova, OŠ Kistanje, OŠ Delnice, OŠ Visoka iz Splita, OŠ A. G. Matoša iz Vinkovaca, OŠ Vis iz Komiže, OŠ Obrovac, OŠ Side Košutić iz Radoboja i Gimnazija Nova Gradiška.

 

Grupna 2


Sudeći po reakcijama učenika, radionice su bile pun pogodak i nadamo se da će u budućnosti biti još prilika za slične radionice i predavanja. Zahvaljujemo se jami Baredine na gostoprimstvu i HEP-u na donacijama i radujemo se budućim suradnjama.

 

Članak KM

Hylina predavanja 30.05.2016.

HHD - Hyla poziva vas na predavanje "Anhialini ekosustavi i biospeleološka istraživanja na Yucatanu" koje će održati Petra Kovač Konrad, mag. geograf. u ponedjeljak 30. svibnja 2016. godine u 18 sati u vijećnici na Biološkom odsjeku PMF-a u organizaciji HHD - Hyla.

 

Nakon predavanja pozivamo sve članove na druženje uz kavu/čaj/pivo. :)

 

O predavanju:

Što su anhialini sustavi i kakva su se to biospeleološka istraživanja vršila na Yucatanu? U studenom 2015. godine, zaposlenica HHD – Hyla sudjelovala je na „Anchialine eco-system congress" održanom u gradu Mérida u Meksiku gdje je održala predavanje o istraživanjima vrulja u Jadranskom moru kao anhialinim staništima. Nakon kongresa s kolegama speleolozima proputovala je mali dio Baja de California i kanjon El Cobre. U ožujku 2016. sudjelovala je na biospeleološkim istraživanjima, organiziranim od strane Departamento de Zoologia, Univesidad de Mexico gdje je ronila u pet različitih speleoloških sustava i sudjelovala u prikupljanju podataka o fauni i mjerenju fiziološko-kemijskih parametara vode.

 

Predavanje drži:
Petra Kovač Konrad, zaposlenica HHD - Hyla.

Petra je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografski odsjek, smjer Fizička geografija s geoekologijom, s temom:"Geomorfološka i hidrološka obilježja izvora Zagorske Mrežnice". Dobitnica je Rektorove nagrade 2010. za rad:"Uloga speleoronilačkih istraživanja u istraživanju i zaštiti potopljenih špilja (primjer Pećine – Veliko vrelo)". Godine 2011. upisala je doktorski studij iz karstologije na Univerzi Nova Gorica, Inštitut za raziskovanje krasa Postojna. Zaposlena je kao stručni suradnik u HHD – Hyla za speleološka i speleoronilačka istraživanja vezana uz čovječu ribicu, ali i drugu špiljsku faunu. Sudjelovala je na preko 30 projekata vezanih za istraživanja krša i faune. Njezin rad uključuje istraživanje morfologije i geneze speleoloških objekata, posebice freatskih, fotografiranje, video-snimanje i topografsko snimanje speleoloških objekata te svi drugi specijalistički radovi pod vodom. Završila je obuku za implementaciju, menadžment i pripremu projekata za EU fondove. Instruktor je ronjenja, trimix-ronioc, cave-diver, rebreather-diver, speleolog te članica Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb. Dobitnica je nagrade Hrvatskog planinarskog saveza za najveće postignuće u 2013. godini zbog sudjelovanja u ekspediciji „Lukina jama 2013-sifon".

Vidimo se!

 

Kovač Konrad Anhialini ekosustavi i biospeleološka istraživanja na Yucatanu

 

Link na Facebook event: Hylina predavanja_Facebook

Ovaj tjedan u herpetologiji 23.05.2016

 

OTUH VII hr

 

Klikom na sliku otvara se prozor s poveznicama na svaku pojedinu vijest. Kliknite na naslov vijesti kako biste saznali više.

Novi broj Hyla herpetološkog biltena 2015_No2

Izašao je novi broj časopisa - Vol.2015_No.2.

Radove unutar časopisa možete skinuti ili na našim stranicama ili na stranicama portala znanstvenih časopisa Hrčak.

naslovna Vo2015 No2

Joomla templates by a4joomla